Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
19 juni 2019

Hög tillväxtvilja i svenska företag

Landets företagare har en ljus syn på framtiden, 83 procent vill växa i någon grad. Det framgår av en tillväxtkartläggning av små och medelstora företag som genomförts på uppdrag av Almi.

Läs mer >>