Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
18 januari 2021

Tre av fyra företagare är positiva till hur regeringen har hjälpt företagen att klara av pandemins effekter

Intervju med Ibrahim Baylan om pandemins påverkan på företag och regerings åtgärder för att stötta företagen under pandemin.

I filmen medverkar även Britta Burreau, vd Almi Företagspartner. Intervjuerna gjordes i samband med att rapporten ”Småföretagens erfarenheter från covid-19” publicerades.

 

I filmen gör forskarna Håkan Boter, professor emeritus företagsekonomi, Umeå universitet och Anders Lundström, professor emeritus entreprenörskap, Mittuniversitet, en sammanfattning av rapporten.