Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
4 september 2018

Utökat Växa-stöd till företagare

Genom det utökade Växa-stödet blir det billigare för fler företag att ta in sin första medarbetare.
Genom det utökade Växa-stödet blir det billigare för fler företag att ta in sin första medarbetare.

Den 1 januari införde regeringen det så kallade Växa-stödet till enskilda näringsidkare för att göra det enklare för dem att anställa. Nu utökas stödet till att även omfatta handelsbolag och aktiebolag.


De nya reglerna som infördes 1 januari 2018 innebär att såväl handelsbolag med högst två ägare som aktiebolag utan anställda, alternativt med en anställ som också är delägare eller närstående till delägare, kan beviljas Växa-stöd.


Trots att det infördes vid årsskiftet har även anställningar som påbörjades mellan 1 april och 31 december 2017 rätt till stödet.

 

För företagaren innebär det i praktiken att arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift sänks från 31,42 procent till 10,21 procent från den första anställda medarbetaren. Det innebär att det endast är ålderspensionsavgiften som betalas.

För en företagare som en betalar en månadslön på 25.000 kronor eller mer sänks lönekostnaden med 5 303 kronor per månad, totalt 63 600 kronor per år.

 

Stödet gäller högst i 12 månader och kommer att gälla mellan 2018 och 2021.

Regeringens Växa-stöd utökas till att omfatta såväl handelsbolag som handelsbolag.
Regeringens Växa-stöd utökas till att omfatta fler typer av företag.

De har rätt till Växa-stöd

  • Enskilda näringsidkare som inte har betalat ut avgiftspliktig ersättning sedan den 1 januari 2016
  • Aktiebolag som sedan den 1 januari 2017 inte har betalat ut lön eller annan avgiftspliktig ersättning till någon annan än högst en delägare, företagsledare (som kan vara delägare) eller närstående till sådan person
  • Handelsbolag med högst två delägare som sedan den 1 januari 2017 inte har betalat ut avgiftspliktig ersättning.

    Källa: Skatteverket