Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
12 maj 2023

Kvinnors företagande är viktigt för att lösa samhällets utmaningar!

Om vi tittar på de vanligaste förnamnen bland svenska företagsledare får vi leta oss ner till 18:e plats innan vi hittar första kvinna (Maria). Det är bara drygt 15% av företagsledarna (aktiebolag) i Västerbotten och Norrbotten som är kvinnor (ca 22% om vi väger in alla bolagsformer). Efter några års positiv trend vek siffrorna i Sverige nedåt efter 2016 och i en europeisk jämförelse ligger vi bland de sämsta, långt under EU-snittet. Hur kan detta komma sig samtidigt som vi ofta vill lyfta fram vårt land som ett av världens mest jämställda?

Almi har sedan många år tillbaka haft ett uppdrag från våra ägare att särskilt rikta insatser till företag som leds av kvinnor. I vår nya koncernstrategi mot 2027 ska vi lägga i en betydligt högre växel. Det behövs många olika aktörer som arbetar tillsammans och i olika delar av näringslivets ekosystem. För Almis del innebär det att vi ska rikta en stor del av vår finansiering och affärsutveckling till kvinnoledda företag som vill utvecklas och växa. Men varför är det så viktigt med ett mer jämställt näringsliv?

 

Det femte målet (jämställdhet) i Agenda 2030 beskriver det bra på en fundamental nivå. Alla kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha lika rättigheter, villkor, möjligheter och makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Det innebär bland annat att kvinnor och män ska ha samma villkor och möjligheter att driva företag. Vi är fortfarande ganska långt ifrån det scenariot och inte minst vet vi att kvinnoledda företag inte har samma villkor på den privata marknaden när det kommer till finansiering (t.ex. lån och riskkapital).

 

Samhället står inför stora utmaningar. Med de stora industrisatsningar som är på gång i norra Sverige pratar vi om att vi står inför en samhällsomvandling. För att lyckas med dessa satsningar behövs en attraktiv plats med ett dynamiskt näringsliv och branschbredd, inte minst inom tjänstesektorn. Vi har också stora olikheter inom regionerna med hög tillväxt i kustnära områden och avfolkning i stora delar av inland och landsbygd. Fyra av fem arbetstillfällen skapas av små och medelstora företag men samtidigt nyttjar vi inte hela samhällets potential för företagande. Ska vi kunna möta de utmaningar och möjligheter vi står inför så kan vi inte bara nyttja delar av vårt samhälle, alla måste kunna vara med och bidra på lika och rättvisa villkor.

 

Många undersökningar visar på att kvinnor generellt har ett högre engagemang för hållbar utveckling än vad män har. Det är naturligtvis inte så att alla män struntar i hållbarhet men det är ett mönster som även vi ser när vi möter företag, kvinnor tenderar att värna mer om ekologisk och social hållbarhet. Fler kvinnor som äger, leder och driver företag kommer att bidra positivt till den hållbara omställning som krävs i näringslivet och som behöver gå fortare fram än vad den gör idag.

 

Det finns självfallet fler än ovanstående exempel på varför ett mer jämställt näringsliv är viktigt. Men de utgör alla tydliga argument på varför kvinnors företagande är en del av lösningen på samhällets utmaningar. Vi är många aktörer inom näringsliv och samhälle som behöver arbeta tillsammans för att skapa förändring. På Almi är vi taggade till tänderna och glädjande nog så märks det att fler och fler aktörer är med på tåget. Vi kan inte låta Sverige vara bland de sämre i klassen, vi måste bli bättre och vi behöver bli det nu – inte sen.

 

Mattias Walfridsson, Affärschef Västerbotten

Annika Holmström, Affärschef Norrbotten

Annika Holmström, affärschef Norrbotten och Mattias Walfridsson, affärschef Västerbotten.