Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
12 februari 2020

Nu går det att ansöka om affärsutvecklingscheckarna 2020

Affärsutvecklingscheckar är ett stöd till små och medelstora företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft.


Om ni har er huvudsakliga verksamhet i Östergötland kan ni söka en affärsutvecklingscheck för att ta in extern kompetens i detta utvecklingsarbete.


Läs mer här om vad som gäller om checkarna>>

 

För ytterligare information kontakta:
Krister Wahlström
Almi Företagspartner
Östergötland AB
krister.wahlstrom@almi.se
Tel dir: 013-20 07 61