Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
28 november 2017

Innovationscheckar på 100 000 kr till små och medelstora företag

Tillsammans med IUC Syd tar Almi nu emot ansökningar och förmedlar innovationscheckar. Checkarna kommer från Vinnova.

De ska stimulera innovation i småföretag som är etablerade på sin marknad och som vill utveckla nya erbjudanden riktade mot identifierade kundbehov. De kan användas för att köpa extern hjälp från forskningsinstitut, universitet, högskolor eller privata konsulter.

 

Projektet skall ge de företag som har en vilja och förmåga att växa, en snabb och effektiv tillgång till medel som kan hjälpa dem att med hjälp av extern kunskap förbättra sin konkurrenskraft.

 

Vem kan söka?

 

Årsbokslut 2016 ska visa att:

 

Företaget har 3-249 anställda. Om det sökande företaget till ≥25% ägs av ett eller flera företag får det totala antalet anställda i hela koncernen ej överstiga 250 st. Företaget ska ha bedrivit verksamhet i minst 1 år. Försäljningsintäkter måste finnas med en nettoomsättning på minst 1,5 MSEK.

 

Företaget ska ha tillväxtpotential och en vilja, förmåga och intresse av att jobba med ett innovationsprojekt där projektidén ska kunna leda till affärsinriktad tillväxt.

 

För vad kan man söka?

 

Innovationscheck:

 

Innovationschecken på maximalt 100 tkr ska användas till köp av externa tjänster hos institut, universitet, högskolor eller annan kunskapsleverantör. Den externa kunskapen ska vara specialistkompetens och bidra till att ett innovationsprojekt startas eller får bättre fart. Det kan handla om nya affärsmodeller, nya organisatoriska lösningar, partnerskap, produkter, tjänster, processer etc. Checken får inte användas till att finansiera den egna verksamheten, inköp av material, marknadsföring eller säljaktiviteter.

 

IP-check:

 

IP-checken på maximalt 100 tkr ska användas till köp av konsulter med kompetens att ge affärsstrategisk rådgivning om hantering av immateriella tillgångar.Den externa kunskapen ska vara specialistkompetens för framtagande av en affärsstrategi för hantering av företagets immateriella tillgångar. Checken ska inte användas till kostnader för att göra rena nyhetsgranskningar, söka patent eller andra immaterialrätter, eller till intrångskostnader.

 

Processen

För att ansöka skriver du ihop en beskrivning av ditt planerade projekt. Skriv max två A4-sidor (för punkt 1-6).

 

För frågor kontakta Ann-Marie Bengtssson tel: 040 – 660 39 04 eller Mats Larsson tel: 0733-552411.

Skicka in din ansökan före 12 januari.

 

Fyll i formuläret och ansök här

 

Nya, kreativa, utmanande idéer är grunden för framtida utveckling – vi ser fram emot många intressanta ansökningar framöver!

 

Notera: Företaget ska de senaste 5 åren inte erhållit mer än 50 000 kr från VINNOVA. Företaget får ej befinna sig på ekonomiskt obestånd. Almi och IUC kommer att ta kreditupplysning på sökande företag före beviljande av innovationscheck.