Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Affärsutvecklingscheckar augusti - september 2022
29 juni 2022

Affärsutvecklingscheckar för Stockholms län augusti - september 2022

Små och medelstora företag som är verksamma i Region Stockholm kan söka stöd för att utveckla sitt företag inom internationalisering, digitalisering och/eller hållbar omställning.

 

Ansökningsperioden för Digitalisering-och internationaliseringscheckar öppnar 29 augusti och stänger 11 september. Ansökan för Hållbar Omställning är öppen nu till och med 11 september. 

 

Affärsutvecklingscheckarna står för max 50 % av kostnaderna i projektet – resterande 50 % kräver medfinansiering från företaget. Bolaget kan söka stöd, 50 000 – 250 000 kronor, för köp av tjänst/konsult och projektanställning (och för internationaliseringschecken resekostnader, max 20% av total kostnad)

Grundkraven för att beviljas stöd ska företaget uppfylla samtliga nedan tre villkor:

·        1 – 49 anställda

·        en omsättning på mellan 1 miljon och 100 miljoner (gäller senast  fastställda bokslut)

·        en god ekonomi

Gör så här

Innan ni får tillgång till den formella ansökan, ombeds ni skicka in en intresseanmälan. I intresseanmälan beskrivs företagets ekonomi, projektets syfte samt budget. Det är också denna anmälan som ligger till grund för bedömningen, och de företagen som går vidare efter bedömningsprocessen ombeds sedermera inkomma med en formell ansökan. Observera att det är intresseanmälan som ska vara inne senast 11 september

 

Ni laddar ner intresseanmälan här och efter att den är ifylld sänder ni den till checkar.stockholm@almi.se och anger ”Ansökan Affärsutvecklingscheckar” i ämnesraden.

 

Observera att urvalsprocessen kan komma att ske både under och efter ansökningsperioden, varför vi inte på förhand kan bekräfta när just ert företag får besked.

 

Tänk på

Syftet med projektet ska vara nivåhöjande och bidra till företagets utveckling. Detta innebär att projektets art skall ligga utom den normala verksamhetens inriktning, och bidra med kompetens till företaget. I bilagan intresseanmälan ombeds ni beskriva ert projekt, och det är därför viktigt att ni tänker på följande:

 

·        Konkretisera och förtydliga projektet i ansökan. 

·        Vad blir implementerat – vad handlar projektet om som ni vill               genomföra? 

·        Vad blir effekten för företaget? 

·        På vilket sätt är detta ny kompetens?

 

Läs igenom följande instruktioner innan du skickar in intresseanmälan: 

- Läs mer om hur du ansöker om digitaliseringscheck 

- Läs mer om hur du ansöker om internationaliseringscheck

- Läs mer om hur du ansöker om hållbarhetscheck

 

Exempel på vad checkarna kan användas till

Digitaliseringscheck kan användas till

Att köpa konsulttjänster eller projektanställa någon som kan hjälpa till inom: 

- Digitalisera verksamhet och processer

- Automatisera interna processer (som fakturering eller orderhantering)

 

Digitaliseringscheck kan inte kan användas till: 

- Löpande affärsutveckling

- Materialinköp

- Utbildningar

 

Internationaliseringscheck kan användas till: 

Att köpa konsulttjänster eller projektanställa någon som kan hjälpa till inom: 

- Ta fram en internationaliseringsstrategi

- Göra marknadsundersökningar

- Söka leverantörer utomlands

 

Internationaliseringscheck kan inte kan användas till: 

- Löpande affärsutveckling

- Materialinköp

- Patentansökningar

 

Hållbarhetscheckar kan användas till: 

Inköp av konsulttjänster eller projektanställa någon som kan hjälpa till inom: 

- Kartlägga potentialen för en cirkulär affärsmodell

- Identifiera möjligheter till energieffektivisering

- Identifiera och planera genomförande av koldioxidsnålare val av transporter

 

Fler exempel och tips finns i instruktionerna på länkarna ovan. 

 

Vill du ha hjälp med vad du kan ansöka för och hur man söker? 

Missa inte våra informationsträffar (24/8 och 31/8) och vår skrivarstudio (1/9), där du får konkreta tips och har möjlighet att ställa frågor. Du hittar dem i vårt kalendarium