Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
9 maj 2018

Viktig checklista när du vill köpa företag

Möte pågår

Funderar du på att köpa loss ett företag? Det kräver analys och eftertanke. Hos Almi hittar du guiden med fakta och tips för dig som står inför ett företagsköp.

Vad måste jag ha koll på? En vanlig och viktig fråga för dig som funderar på att köpa ett företag. Almi har tagit fram en guide som bland annat beskriver vad du bör vara observant på när du granskar ett företag. Du får också tips om värdering och vad ett avtal bör innehålla.

 

När du analyserar ett företag kan du utgå från och titta på sju viktiga punkter:

 

1. Företagets omvärld
Här gäller det att undersöka marknaden för företaget: Kunder, produkter/tjänster, lönsamhet, konkurrens och hur framtiden ser ut. Hur kan du, som köpare, undvika hoten och ta vara på möjligheterna?

 

2. Konkurrensen
Kontrollera hur företaget i dag konkurrerar med andra. Det kan handla om produkt, pris, läge, lokaler, distribution, marknadsföring, liksom personalens kompetens och profil. Fundera också över om företagets nuvarande ägare eller nyckelpersoner bland personalen, har speciella relationer till kunder och leverantörer som är avgörande för konkurrensförmågan? Vad händer om du tar över?

 

3. Resurser och inre effektivitet
Viktigt att veta är företagets organisation, om lokalerna är väl disponerade, om utrustningen är väl underhållen, om förråd och varulager fungerar bra och vilka värden som är bundna i till exempel lager. Fundera också över vilka investeringar som måste göras framöver.

 

4. Personal, effektivitet och kompetens
Personalen är jätteviktig. Kartlägg personalens kompetens och attityd när det gäller att hantera utrustning och metoder. Och även deras förmåga att hantera förändringar. Identifiera nyckelpersoner. Kommer de att stanna kvar vid ägarskifte? Det kan också finnas informella ledare som påverkar ett förändringsskede.

 

5. Kunderna
Relationer med kunderna och lyhördhet för deras behov påverkar företaget i alla avseenden. Ta bland annat reda på i vilken utsträckning det finns reklamationer och hur de hanteras.

 

6. Nuvarande åtaganden
Undersök vilka avtal som finns med personalen om anställningsvillkor och kontrollera löneläge, vilka avtal och kredittider som finns med kunder och leverantörer. Viktigt att veta är också hur företaget uppfyller fastställda miljökrav, om det finns serviceavtal för utrustning, om personalen är kunnig på skötsel av utrustningen och hur eventuella hyresavtal ser ut.

 

7. Andra överväganden
Vad händer i företaget när nuvarande ägare och nyckelpersoner lämnar och hur kan dina egna starka sidor påverka det köpta företaget? Du kanske förhoppningsvis kan finna ett bättre sätt att finansiera företagets drift och framtida kapitalbehov för investeringar eller expansion.