Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
7 februari 2020

Vill du satsa på tillväxt?

Almi Stockholm fortsätter med sitt arbete mot företag med tillväxtambitioner. Målet: att fler företag ska uppnå sin fulla potential.

- Väldigt många företag som genomgår en tillväxtresa ställs inför liknande processer, skeden och utmaningar. Vår förhoppning med Tillväxt Stockholm är att fler ska komma till oss på Almi för att få coaching i detta skede, berättar Eva Törnvall som är projektledare.

Teamet på Almi som hjälper tillväxtföretag har en lång, bred och praktisk erfarenhet av vad bolag i tillväxtfas behöver.

- Kundens behov är alltid i fokus. I många fall kan vi hjälpa till men vi har också god kontakt med andra tillväxtfrämjande aktörer med spetskompetens och möjlighet att slussa företagen vidare dit.

”Vår förhoppning med programmen är att ge fler företag bättre förutsättningar för att kunna förverkliga sin tillväxtpotential!”
Eva Törnvall
Bild på mynt och växt

Individuell rådgivning för snabbare tillväxt

Mycket av Almis hjälp utgår från individuell rådgivning.

 

- Då börjar vi med att ställa många frågor till företagaren för att kartlägga vad de behöver för att komma framåt snabbt. Det mynnar sen ut i att företaget tillsammans med sin coach sätter långsiktiga mål och bryter ner dessa i delmål och konkreta handlingsplaner, berättar Peter Ekman som är en av Almis affärscoacher.

 

Det är inte alltid så lätt att leda och styra ett tillväxtbolag menar han.

- Min erfarenhet är att allt blir lättare om man sitter ner med någon som gjort processen innan.

 

VD-program för utbyte av erfarenheter

Almi Stockholm har också ett VD-program, med flera grupper som startar varje år. 

 

- Då sätter vi samman VD:ar från olika bolag som är i liknande utvecklingsskeden. De träffas regelbundet under några månader och får utifrån teman som de själva väljer utbyta erfarenheter. För att ytterligare fördjupa perspektiven bjuder vi ibland in experter på ämnet.

Målgruppen för satsningen är små- och medelstora företag som förbereder sig för en tillväxtsatsning eller redan befinner sig i den.

 

- Det fantastiska med vårt jobb är att se hur företagen utvecklas och gör framsteg och nu ser vi fram emot att få hjälpa fler på den resan, avslutar projektledaren Eva Törnvall.

Vill du få coaching på din tillväxtresa? Eller skulle du kanske vilja delta i vårt VD-program? Kontakta oss via eva.tornvall@almi.se eller telefon 08-458 14 92