Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
16 april 2019

Attraktiva arbetsgivare och tillväxt i fokus på frukost om framtiden

Kompetensförsörjning i tillväxtbolag och jämställdhetsproblem inom tech-branschen. Attraktiva egenskaper hos arbetsgivare, enligt millenniers. Det och mycket annat avhandlades när Almi, Almi Invest och Vakna Uppsala välkomnade till frukostmöte på Vakna Business Park den 20 mars.

Först upp på scenen var Karin Edström från Almi Invest. I sitt anförande utgick hon från rapporten "The State of European Tech 2018", som är vår tids största analys av den europeiska tech-branschen. Enligt Karin visar resultatet av studien att 23 miljarder USD investerades i tech-industrin under 2018. Men bara sju procent av kapitalet tillföll team med kvinnliga medlemmar.

 

– I Uppsala är vi bättre än genomsnittet, men det är fortfarande enormt problematiskt att vi inte har bättre spridning, kommenterade Karin.

 

Trots det växer ekonomin i tech-branschen cirka fem procent snabbare än Europas övriga ekonomi. I Uppsala är det framför allt sektorn för informations- och kommunikationsteknik (IKT) som befinner sig på frammarsch.

 

Attraktiva arbetsgivare – enligt millenniers

Den sista punkten på dagordningen bestod av regionens största tillväxtutmaning, nämligen att hitta rätt kompetens. Mona Cunningham intog nu scenen och förklarade hur problemets omfattning syns bl.a via statistik från Tillväxtverket.

 

– Företag behöver bli bättre på att marknadsföra sig ur ett arbetsgivarperspektiv, slog hon fast och välkomnade två studenter från Uppsala universitet upp på scenen.

 

Studenterna, John och Tiana, presenterade en lista i två delar med kvalitéer som milennials efterfrågar hos arbetsgivare.

 

– Vi kallar dem för hygienfaktorer och motivationsfaktorer, förklarade John och förtydligade att de med hygienfaktorer avsåg sådant som:

  • konkurrenskraft
  • tydlig utveckling
  • företagspolicy för sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor
  • en mer dynamisk och informell organisationsstruktur med agilt ledarskap

Drivkrafter och synlighet

Motivationsfaktorerna utgjordes i sin tur av personlig utveckling, kompetensutveckling och stöttande mentorskapsprogram. Men John och Tiana kände sig samtidigt eniga om att det inte räcker med att skapa en trivsam arbetsmiljö. För att fånga upp framtida medarbetare är det förstås även viktigt att veta var och hur man bör marknadsföra sig.

 

– Vi vill komma i kontakt med företag via LinkedIn. Närvaro vid evenemang och företagsmässor är också uppskattat, men det får gärna vara prestigelöst och välkomnande. Eller varför inte komma till Campus och bjuda på gratis kaffe? För att synas är det viktigt att finnas på platser där kandidaterna rör sig, menade John.

 

Tiana påpekade även vikten av att vara genuin och transparent.

 

– Sväng er inte bara med jämställdhet som ett buzzword. Visa konkret hur ni jobbar med jämställdhet i ert företag.