Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
8 november 2019

Almis utlåning i Värmland ökar

Anna Lundmark Lundbergh med Thomas Ohlsson och Christina Nyström

Trots att signaler om en vikande konjunktur ser många företag i Värmland ljust på framtiden och efterfrågan på företagslån är fortsatt hög. Almi fungerar både som rådgivare för att hitta rätt lösning och långivare.

I Värmland har Almis utlåning i år ökat med 25 procent i antal lån och 55 procent i volym pengar jämfört med samma period förra året. Det vanligaste användningsområdet för lånen är investeringar i utrustning för att effektivisera produktionen. Därefter kommer förvärv av olika verksamheter. En klar majoritet uppger att utlåningen är tillväxtorienterad.

Många företag vänder sig redan till oss för att diskutera finansiella lösningar, men vi har utrymme för fler som vill boosta tillväxttakten i företaget eller för att starta en verksamhet.
Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland

Även bankernas utlåning till små och medelstora företag låg under årets tredje kvartal på en fortsatt hög nivå i Almis återkommande, rikstäckande mätning Låneindikatorn. Av de 150 tillfrågade bankkontorscheferna uppgav 43 procent att företagsutlåningen ökat. En ökning med 5 procent jämfört med årets andra kvartal.

Almi ska vara marknadskompletterande när det gäller finansiering. Vi har ett bra samarbete med bankerna och vi kopplar också ihop företag med investerare eller andra finansiella lösningar.
Thomas Ohlsson, rådgivare och kreditchef på Almi Värmland

Företag som använder Almi utvecklas bättre. Regeringens analys- och utvärderingsmyndighet Tillväxtanalys har under året studerat Almis låneverksamhet till små och medelstora företag. Resultatet visar att Almis utlåning gör nytta och stärker Almis egna mätningar att de företag som Almi jobbar med utvecklas bättre jämfört med en kontrollgrupp av företagare som inte använt Almi.


- Det är bra att få svart på vitt att Almi gör nytta. Särskilt som det förekommer diskussioner om att det är svårt att hitta finansiering till sin verksamhet. Vi vill nå ut till fler blivande företagare och företagare med budskapet att de kan prata pengar med oss, säger Anna Lundmark Lundbergh.