Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
14 april 2021

Positiv utvecklingskurva för bolag som deltagit i Almis styrelseträning

- Många av Sveriges bolag har inte en så kallad aktiv styrelse berättar Thomas Berg, snart pensionerad rådgivare hos Almi Värmland. Detta innebär att man inte har externa personer i ledningen att bolla företagets frågor med. 
Bolag som har ett aktivt styrelsearbete anser att det bidrar positivt till företagets utveckling. Nu när Berg går i pension är det dags för rådgivaren Erik Fridh att ta över stafettpinnen för Almis styrelseträning.  

I Almis program Skuggstyrelse får företag praktiskt träna på att utveckla sitt styrelsearbete. Dessutom träffar de andra företag att ta lärdomar av och bygga nätverk med.  
År 2013 startade Almis moderbolag upp projektet Skuggstyrelse, med syfte att stärka företags styrelsearbete. Detta efter många forskningsrapporter och analyser i Sverige samt EU. Dessa rapporter hade observerat att många mindre företag med stor  utvecklingspotential saknade kompetenser i ledningen att ta företagen vidare och i sin tur växa. 
- Detta var något som vi på Almi Värmland hoppade på direkt berättar Berg. Vi såg ett starkt behov för Värmlands företag att komma igång med ett aktivt styrelsearbete.  


Programmets mål 
Målet är att varje företag som deltar i programmet ökar sitt intresse för styrelsearbete och sedan lär sig under utbildningen hur man skapar en aktiv styrelse, vad det innebär och prövar på de olika rollerna i en styrelse. 
- Ambitionen har varit att företagen ska bli så intresserade av styrelsearbete så att de direkt efter utbildningen eller över tid skapar en aktiv styrelse förklarar Berg och fortsätter. Det vill säga, att de tar in externa personer i sin styrelse med kompletterande kunskap som ägaren själv besitter. 

- öppnas i nytt fönster
Thomas Berg och Erik Frid. Rådgivare hos Almi Värmland.

Upplägg: Styrelseträning 
- Vi startar upp styrelseträningen med en introduktionsdag berättar Berg och fortsätter sedan att förklara hur upplägget av styrelseträningen ser ut rent praktiskt.  
Introduktionsdagen innehåller allt från teori och praktik, lagar och regler, till rollspel samt att gruppen lär känna varandra. Under de kommande träffarna får varje företag hålla i var sitt styrelsemöte.  
- Varje bolag får jobba fram ett beslutscase förklarar Berg. Detta kan exempelvis vara en investering i en maskin till verksamheten.  
Almi och en person med lång styrelseerfarenhet stöttar vid behov. 


För att styrelseträningen ska likna verkligheten så mycket som möjligt följs samma arbetsrutiner som vid riktiga styrelsearbeten. VDn skickar ut styrelseunderlaget till deltagarna i gruppen ca 2 veckor innan mötet. Gruppen (den tränande styrelsen) läser på dokumentet inför styrelsemötet. På dagen av sammankomsten åker hela gruppen ut till det bolag som ska hålla i mötet.  

 

Efter varje styrelsemöte ges feedback till deltagarna. 
Styrelsemöten rullar på från bolag till bolag fram till finalen.  Vid sista mötet presenterar bolagen vart de är i beslutsprocessen efter sina respektive styrelsemöten. Dagen avslutas med diplomering.  

Spännande! Vad har ni sett för resultat och vad säger deltagarna?  
- Många företag startar upp ett aktivt styrelsearbete över tid berättar Bergh. Vissa väljer att ha en ”advisory board” som är en icke juridisk styrelse, men som kan berika företagets vardag. Vi ser att de företag som har utfört programmet har en positiv utvecklingskurva. 


Responsen av deltagarna från Almis styrelseträning är till stor del positiv.

Reza M som är VD och ägare av Scandinavian Gastro Clinic AB säger att "Styrelseträningen var lärorik. Jag hade mindre kunskap om styrelsearbete innan kursen och fick bra kunskap om ämnet att bygga vidare på. Jag vill nu ha en aktiv styrelse.” 

 

Atilah Olah på Yusong Travel berättar att han fick mer information en vad han trodde att han skulle få. ”Det fanns mycket att lära sig teoretiskt, hur det är att vara och agera i en styrelse”. 


Jenny Svensson som är VD och ägare till Oliveriet Restaurang Kristinehamn, säger att "det är en bra blandning med fakta och möten. Jag vill bilda aktiv en styrelse.” 
- Många menar på att de faktiskt skulle gjort detta betydligt tidigare säger Berg. 


Hur känns det att tiden på Almi snart är slut?  
– Mycket konstigt skrattar Berg. Officiellt är jag nu pensionär. Det innebär att jag kan få kontroll över min vardag och styra exakt vad jag vill göra vilket känns väldigt skönt. Att kunna lägga mer tid på familjeliv och hobbys. Jag tänker också starta ett eget bolag som jag ska jobba med några dagar i månaden – det känns som en rolig kick. 


Vad är dina förhoppningar för styrelseträningen framåt nu när Erik tar över? 
- Erik kommer att sköta detta galant säger Berg glatt. Mina förhoppningar är att styrelseträningen ska utvecklas vidare och bli ett erbjudande som är permanent i Värmland. Att det inte blir enstaka projekt utan att man tar detta på djupaste allvar. Det vet jag att mina kollegor gör. Anna, vår VD jobbar aktivt med att ta fram styrelsekartläggningar. De ser att behovet är mycket stort. 
 
Erik Fridh har snart varit hos Almi i 2 år och jobbar främst som rådgivare för affärsutveckling med fokus på företag i tillväxtfas. Almi har kunderbjudanden med coachning både i grupp och individuellt.  
- Framförallt har jag jobbat med VD-grupper där vi jobbat med att lösa tillväxtutmaningar i en process med Vd:ar, experter och rådgivare berättar Erik. Nu lyfter vi in Styrelseprogrammet i samma process. 
 
Hur känns det att ta över styrelseträningen efter Berg?  
- Kanon säger Erik. Aldrig har styrelsearbete varit så mycket på tapeten som nu när omvärlden förändras i allt snabbare takt. Därför känns det både kul och inspirerande att få ta över ett så viktigt ämne som styrelsearbete. Det har varit en fantastisk erfarenhet att få jobba nära Thomas Berg som har en gedigen kunskap från många år som rådgivare på Almi och som jobbat med många företag på den värmländska marknaden. 


Vision och intention framåt 
Almi jobbar med viktiga områden kopplat till pengar, kunskap, verktyg och externa kontakter för värmländska företag.  
- Kan vi sprida våra tjänsteområden till fler företag som vill och kan utvecklas så kommer det att gynna hela regionen och skapa fler spännande arbetstillfällen säger Erik.  


Erik berättar att styrelseträningen har fyra mål framöver:
1. Bygga relationer över gränser där företagens behov alltid står i centrum. 
2. Fortsätta att utveckla företag så att de kan nå sin fulla potential.  
3. Ännu mer fokus på tillväxt: digitalisering, innovation, hållbarhet, ledarskap och internationalisering. 
4. Tillsammans se styrkan i mångfald och bygga för starka värderingsdrivna företag. 
 
Vad ser du mest fram emot? 
- Att Corona snart är över säger Erik och ler. Att vi kan återgå till en vardag med härliga möten med kollegor, kunder, leverantörer och att ta en fika tillsammans för att diskutera vad vi har lärt oss och vad vi kan ta med oss från den här tiden med Corona. Vi kan säkert hitta många positiva bitar som vi kan ta vara på för ett bättre, effektivare och mer hållbart arbetssätt in i framtiden.