Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
16 mars 2020

Frågor kring hur Almi Värmland hanterar Coronaviruset?

Som kund, partner eller besökare ska du känna dig trygg i din kontakt med Almi. Med anledning av coronaviruset (Covid-19) och den höga smittspridningen vidtar vi på Almi följande åtgärder för att ta vårt samhällsansvar och inte sprida smitta. Vi är medvetna om den oro som finns, därför har vi nedan sammanställt några av de frågor som kan dyka upp.

Vår absoluta ambition är att vi även under en period som denna fortsatt kan bidra till att fler företag utvecklas med både finansiering och rådgivning. I den situation som råder nu så känns det viktigare än någonsin. Vår ambition är att vi fortsatt kan ha lika många kundkontakter som tidigare i kombination med att vi vill bidra till minskad smittspridning.

(Uppdaterad 2020-03-16)

 

Vågar jag träffa en Almi-rådgivare?
Om du har ett inbokat möte med en Almi-rådgivare så stämmer vi av läget innan vi ska träffas. Vi vill utgå från vad du känner och hur du vill lägga upp mötet. Vi kan gärna ta mötet digitalt. Förutsatt att du själv känner dig frisk och inte varit i riskområdena så kan vi självklart också träffas fysiskt.

 

Vad händer med större träffar och öppna seminarier som arrangeras av Almi?
Tillsvidare väljer vi att inte genomföra större träffar och seminarier som vi planerat med hänsyn till risken för smittspridning. Vi ser över vilka seminarier vi kan genomföra digitalt och flyttar fram övriga. Vi tar kontakt med de deltagare som anmält sig. Vad gäller aktiviteter framöver, följer vi utvecklingen och tar beslut därefter.

 

Är kontoret öppet?
Vårt kontor är öppet och bemannat som vanligt. Vi tar emot besök på vårt kontor om du inte har luftvägsbesvär, feber eller hosta.

 

Hur begränsar ni smittskyddspridningen internt på Almi Värmland?

  • Som Almi-anställd är vi inte på arbetsplatsen om vi är sjuka och vi stannar hemma vid minsta symtom. Vid osäkerhet tar vi det säkra framför det osäkra.
  • Alla medarbetare på Almi är informerade om att man ska sitta i karantän i 14 dagar om man vistats i riskområde eller i närhet av någon som bekräftats med covid-19.
  • Vi minimerar resandet. I första hand överväger vi digitala möten. 
  • Vi är noga med att tvätta händerna för att minimera smittspridning. Vi handhälsar inte vid fysiska möten och vi sitter med minst en meters avstånd mellan oss.

Hur håller ni er uppdaterade om utvecklingen?
Vi följer noga utvecklingen och förlitar oss på Folkhälsomyndighetens och regeringens information och rekommendationer. Vi har en krisledningsgrupp på koncernnivå som har dagliga avstämningar utifrån aktuellt läge. Vi är snabbt redo att sätta in nödvändiga åtgärder om situationen förändras.

 

Jag har inte fått svar på min fråga, vem ska jag kontakta?
Kontakta Anna Lundmark Lundbergh, VD Almi Värmland.
anna.lundbergh@almi.se eller 070-814 93 77