Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
12 maj 2022

Nu startar vi upp nya vd-grupper

Att leda företag kan vara ensamt men många frågor är gemensamma för entreprenörer som leder företag. I en vd-grupp hjälps deltagarna åt att hitta lösningar på olika utmaningar och kan lära av varandra inför olika vägval. Att ta del av andra vd:ars erfarenheter är både stimulerade och leder till utveckling.

Gruppen sätts samman av ca 5-7 företagare som är i liknande situation men inte har konkurrerande idéer. Träffarna sker på varandras företag under en halvdag. Du är värd vid ett av tillfällena och gruppen fokuserar då på din verksamhet utifrån ett valt huvudtema. Under Almi-rådgivarens vägledning ges stort utrymme till att diskutera möjligheter och utmaningar med andra deltagare och experter lyfts in vid behov.

 

I en vd-grupp hjälps deltagarna åt att hitta lösningar på olika utmaningar, dela med sig av kontakter i sina värdenätverk, lära av varandra inför viktiga vägval samt vara ett stöd för varandra. Vår ambition är att gruppen ska vara mixad vad gäller branschtillhörighet, ålder, kön och etnisk bakgrund. Mångfald bidrar till utvecklingen och ger ny inspiration!

Nu startar vi nya vd-grupper

Nu drar vi i gång nya vd-grupper under maj och juni samt till hösten. Ta chansen att tillsammans med andra företagare och Almi-rådgivare lära dig nya verktyg för att ta dig framåt i din resa och utvecklas.

 

Årets VD-grupper kommer i olika versioner:

 

Internationalisering: Fokus på att utveckla ditt företags internationaliseringsresa.

 

Hållbar utveckling: Fokus på att utveckla ditt företags initiala hållbarhetsstrategi tillsammans med era nyckelpersoner.

Tillgång till specialister kommer att finnas som stöd för att kunna prioritera nästa steg på er hållbarhetsresa.

 

Denna vd-grupp är en del av erbjudandet Framtidsgeneratorn. Hela programmet är kostnadsfritt under 2022 genom finansiering från Europeiska Socialfonden, ESF.

 

Tillväxt: Fokus på företagets gemensamma tillväxtutmaningar. Exempel på teman på de olika träffarna är; ägare och styrelsefrågor, ledarskap, styrning, affärsmodell, internationalisering, lönsamhet och ekonomistyrning. Huvudfokus är på handling – att definiera mål och att identifiera de största utmaningar för att nå målen och att börja arbeta med åtgärder för att nå målen.

Är du nyfiken och vill veta mer?

Då hittar vi en grupp som passar dig. Skicka ditt intresse till ansvariga rådgivare.

 

Internationalisering: louise.larsson@almi.se

 

Hållbarhet: sebastian.van.den.bergen@almi.se, louise.larsson@almi.se

 

Tillväxt: erik.fridh@almi.se, martin.bergstrand@almi.se

Såhär säger tidigare deltagare 

Att delta i VD-gruppen har gett tillgång till ett externt nätverk där vi kunnat bolla frågor och utmaningar bland andra företagare med ett utifrånperspektiv. Vi har haft mycket bra lösningsorienterade diskussioner och det har varit så givande att möta de andra företagarna då vi ofta har samma frågeställningar trots olika branscher.
Berit Andersson, Antiphon Ab, vd, Åmotsfors (deltagare i vd-grupp internationalisering 2022)

Nyttan med vd-grupp

  • Få ett större nätverk av företagare
  • Diskutera dina utmaningar och hitta lösningar med företagare i samma situation
  • Få ett större nätverk av experter och rådgivare.
  • Stärk ditt ledarskap
  • Utöka din kunskap om marknaden 
  • Hjälper dig att lyfta blicken från de operativa frågorna och tänka långsiktigt.​