Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Banker spår ljusare framtid
28 april 2021

Banker spår starkare konjunktur

Almis senaste undersökning bland bankkontorschefer visar tro på en stark konjunkturutveckling. Lokalt för företagen i Göteborgsregionen ser Almi samma gynnsamma tecken. Ett exempel på det är att Almis utlåning till företag i Göteborgsregionen ökade med 55 procent första kvartalet jämfört med inledningen av förra året.

– Att vaccinationerna har kommit igång i Sverige bidrar med stor sannolikhet till den ökade optimismen. Bedömningen är att vi kommer att se en förbättrad utveckling under sommaren och i slutet av året, säger Agneta Olsson vd Almi Västra Götaland.

Almi tar varje kvartal tempen på marknadsläget för små och medelstora företag genom att intervjua 100 bankkontorschefer runt om i landet. I undersökningen som nu genomförts i slutet på mars tror varannan bankkontorschef på en starkare konjunkturutveckling under årets andra kvartal. På ett års sikt är kontorscheferna ännu mer positiva då tre av fyra tror att konjunkturen stärks ytterligare. I en historisk jämförelse är det nu ovanligt många som är positiva till utvecklingen.

 

Utlåningen till företag ökar
I Göteborgsregionen ökade Almis utlåning med 55 procent under januari till och med mars, jämfört med första kvartalet förra året.
Trenden är den samma i hela Västsverige.
– Utlåningen i Västra Götaland har också haft en ökning och ser ut att fortsatt ligga på en hög nivå. Vi ser en viss avvaktan från bankerna här. Framtidstron kommer att vara avgörande. Det är den som troligen påverkar utlåningen mest, säger Agneta Olsson.

När det gäller andra kvartalet bedömer Almi Väst att utlåningen lokalt kommer ligga i nivå med första kvartalet, alltså en fortsatt stark efterfrågan.
Gällande bankernas utlåning på riksplanet svarar varannan bankkontorschef i undersökningen att man bedömer att företagsutlåningen kommer att öka under årets andra kvartal. På ett års sikt är man ännu mer positiv då tre av fyra bedömer att utlåningen ökar ytterligare. Även gällande utlåningen är det nu i ett historiskt perspektiv ovanligt många som är positivt inställda till den framtida utlåningen.

Företagens ökade lånebehov avser främst rörelsefastigheter, förvärv och investeringar i maskiner och inventarier. De branscher där lånebehovet ökar mest är bygg respektive tillverkning.

 

Skillnad mellan branscherna
I Västra Götaland har marknadsläget för industrin och de tillverkande branscherna varit gott, medan besöksnäringen och restaurangerna samt delar av handeln drabbats hårt. Samtidigt finns det företag i de drabbade branscherna som klarat sig bra.

– Vissa av branscherna har till och med gått bättre under pandemin. Att det finns företag som klarat sig bra även i de drabbade branscherna handlar ofta om den enskilda entreprenörens förmåga att se nya möjligheter, säger Agneta Olsson.

 

Förutsättningarna förändras
Agneta Olsson tror att företagens förutsättningar kommer att se annorlunda ut även efter pandemin och att en snabb förändringstakt är något som företagen kommer att fortsätta behöva förhålla sig till.

– Det är viktigt att bolagen börjar fokusera på att vidareutveckla sin affär efter pandemin. Om de inte redan har anpassat sin affärsmodell efter förändrade konsumtions- och kundbeteenden är det hög tid att lyfta blicken. Eftersom förutsättningarna kan förändras snabbt är det också viktigare än någonsin att ha koll på ekonomin. Vi satsar på att hjälpa företagen med båda dessa delar, säger Agneta Olsson.Om undersökningen
Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8 - 24 mars 2020. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.

Vill du veta mer om Almi och våra erbjudanden? Vi berättar gärna mer!

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort!
*
*
*
*
?