Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
29 november 2022

Den blå näringen smakar på nya svenska sjömaten

Idag importeras nästan tre fjärdedelar av all sjömat som äts i Sverige. Det är inte hållbart. Men nu kraftsamlar de blå ekonomi för att göra Sverige till en ledande producent av hållbar mat från havet.

Det kallas den blå åkern – havet som källa för marina livsmedel, energiproduktion, bioteknik, sjöfart och turism.

 

Resurser från havet kan användas på många fler och innovativa sätt än idag, menar Martin Gunnarsson och Linda Gale, rådgivare på Almi Väst, som nu ökar sitt engagemang i företag i de blå näringarna.

 

- Det kan handla om att vi med kloka råd och finansiering hjälper till att ta en livsmedelsprodukt till marknaden, säger Martin. På en större skala kan det handla om att finansiera investeringar i fartyg eller arbeta för utbyggnad av lokala hamnar.

Blå mat från Bohuslän

I Bohuslän finns ett flertal satsningar inom sjömat, exempelvis Musselfeed, som tillverkar proteinmjöl av blåmusslor, Kobb och Nordic Seafarm som odlar sockertång, Smögenlax Aquaculture som odlar lax i ett slutet landbaserat system, Ostrea Aquaculture som driver storskalig odling av ostron och alger och pionjären Scanfjord, som odlar musslor.

 

Här finns också Volta Greentech, vars kosttillskott för kor minskar metanutsläppen, Mounid som tillverkar textilfärg från mikroalger, Swedish Algea Factory som odlar kiselalger med många potentiella tillämpningar och Musseljord som nyttjar kasserade musslor till jordförbättringsmedel.

Starka nätverk och samarbeten

Många av aktörerna samarbetar i nätverket Blå bioekonomi som drivs av Innovatum Science Park i Trollhättan och i Maritima Klustret som drivs av Västra Götalandsregionen.

 

På nationell nivå samlar centrumbildningen Blå Mat fler än 70 aktörer från hela värdekedjan för att göra Sverige världsledande på hållbar sjömat.

 

Visionen är att göra den svenska branschen för sjömat tio gånger större än den är i dag och öka nyttjandegraden av sjömaten så att alla svenskar ska kunna äta svenskproducerad sjömat två till tre gånger i veckan, enligt Livsmedelsverkets rekommendationer.

 

- Ta kontakt med oss om du verifiera din idé eller vill undersöka vad Almi kan göra för att ge din verksamhet en skjuts framåt, säger Martin och Linda, som jobbar med hela spännvidden av blå näringar, från livsmedel till sjöfart.

Scanfjord - först och störst bland svenska musselodlare

Scanfjord

Läs om Scanfjord

 

Scaleup tar klimatsmart musselpulver ut i världen

Musselfeed

Läs mer om Musselfeed