Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
Intervjublogg med Sara Wallin
20 december 2019

BLOGG - Avmattning kan vara en möjlighet under 20-talet

Efter ett glatt 2010-tal går vi nu in i nästa decennium och då spås svagare ekonomisk utveckling. Det kan innebära möjligheter för den som samlat på sig en stark kassa, och förberett sig rätt, under de goda åren, säger jag under en intervju med Fredrik Beckman.

 

 

Många tecken pekar på avmattning i konjunkturen, ser det lika ut i alla branscher och regioner?

– Nej, avmattningen har inte nått små och medelstora företag än. De har ofta inte samma långsiktighet i orderingången och arbetar inte lika mycket med långsiktiga prognoser som storföretagen.

 

Almi Västs kunder är ju framför allt växande företag, märks någon avmattning bland dem?

– Vi har fortfarande hög efterfrågan när det gäller investeringskrediter både från nystartade företag med tillväxtambitioner och befintliga företag som tar steg på sin tillväxtresa. Även i branscher som generellt har det tufft så ser vi entreprenörer som går mot strömmen och satsar. Utmärkande för dem är att de har hittat en nisch som gör att de inte påverkas så mycket av konjunktur.

 

Hur ser du på en kommande lågkonjunktur – är det hot eller möjlighet?

– Naturligtvis är inte en låg konjunktur en möjlighet för alla företag, men det kan absolut vara det för vissa. Är du rätt förberedd kommer du att kunna reda ut rätt tuffa stormar. Kanske kommer du också att kunna utnyttja lågkonjunkturen till att skjuta fram dina positioner, jämfört med mindre förberedda konkurrenter.

 

Hur då?

– Det är exempelvis billigare att växa genom att förvärva bolag i en lågkonjunktur. Samtidig slås konkurrenter ut, det blir lättare att hitta rätt konkurrens, du kan förhandla ner kostnader. Och, inte minst, med mindre aktivitetsgrad kan du hitta tid för utveckling. Dessutom får du som företagsledare lättare att skapa en medvetenhet i företaget om det goda i att effektivisera och ta bort sådant som är onödigt. I goda tider döljs alltid excesser.

– Det här sammantaget, om du är rätt förberedd för att hantera det, gör att du kan komma ut mycket stark när marknaden vänder upp igen.

 

Kan du ge några handfasta tips om vad man faktiskt bör göra, exakt nu, för vara bättre förberedd?

– I lågkonjunktur är likvida tillgångar A och O. Bli duktig på likviditetsplanering och se över vilka finansiärer du jobbar med. Ha gärna olika finansiärer.

– Se över avtal. Ibland är det viktigare att de är flexibla, än att det är ett lågt pris. Gå igenom vad du har för fata kostnader och hur du kan minska dem för att bli mer flexibel.

– Se över vilka kunder du jobbar med och om du är exponerad mot någon särskild kund, en bransch eller geografi. Vad gör du om den största kunden plötsligt säger upp kontraktet eller går i konkurs?

– Vad gör du om banken, som du alltid haft bra kontakt med, drar in din checkräkning? Eller om leverantörer börjar bli bekymrade över din kreditvärdighet och begär förskottsbetalning?

– Det svåraste rådet, men som är nödvändigt för att lyckas med de här råden, ta sig tid att förbeteda handlingsplaner för olika typer av händelser eller kriser som kan uppstå. Det kommer aldrig bli precis som du planerar, men själva planerandet i sig gör att du är mer förberedd på att hantera ovana situationer som kan uppkomma snabbt.

 

Är det skillnad på att leda i hög- och lågkonjunktur?

– Ja, det gäller att kunna gasa och bromsa samtidigt ibland. Vi ser att många av de företag som lyckas har en inbyggd kultur i att kunna ställa om snabbt. Nu när det har varit en så pass lång högkonjunktur är det många företag, som är sedan länge är etablerade, som faktiskt aldrig har varit med om en avmattning. Även om det är svårt att byta ut sig själv, kanske, så kan det vara läge att se över styrelsens sammansättning. Det är ju dessutom sådana tider nu. Du som ägare bör alltså fundera på om du har en tillräckligt erfaren styrelse, som kan användas som bollplank och stöd under en kommande lågkonjunktur. Du bör ha någon ledamot som har erfarenhet från krishantering eller tidigare konjunkturnedgångar.

 

Hur väl är Sverige förberett inför en lågkonjunktur, tycker du?

– Vi har en låg skuldsättning och borde kunna agera snabbt och proaktivt om det exempelvis skulle bli likviditetsbrist i det finansiella systemet. Men jag saknar faktiskt en diskussion kring företagsbefrämjande åtgärder högt upp på politikernas agenda. Här är vi på Almi ett viktigt verktyg för tillväxt att använda.

– Det är företagen som ser till att det rullar in skattepengar till stat, region och kommun. Får företagen mindre att göra, vilket de kommer få vid en lågkonjunktur, kommer också skatteintäkterna till det offentliga att minska. Det är de pengarna som ska betala de satsningar som ligger högre upp på agendan, som satsningar på polis, vård och utbildning.

 

Om intervjubloggen

Jag heter Sara Wallin och är VD för Almi Väst. På Almi Väst möter vi många företagare varje dag. I vårt arbete med att bidra till att skapa bärkraftiga företag möter vi dem dessutom i spännande utvecklingsfaser.

Alla mötena innebär att vi snabbt ser trender, utvecklar vår kompetens och får stor kunskap om det västsvenska näringslivet. De här kunskaperna vill vi inte sitta inne med, vi vill självklart förmedla dem till er. Därför kommer jag att intervjua medarbetare. Under intervjuserien lyfter vi frågor som företagsöverlåtelser, hur man ska agera för att få finansiering till innovation, mångfald och jämställdhet i styrelser, företagande som nyckel till integration och mycket mer. Om du följer med på min intervjuresa kommer du att bli en bättre företagsledare.

 

 

Vill du veta mer om Almi och våra erbjudanden? Vi berättar gärna mer!

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort!
*
*
*
*
?