Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Intervjublogg med Sara Wallin
16 maj 2018

BLOGG - Lika möjligheter skapar tillväxt

Det finns många som förlorar på företags brist på jämställdhet och mångfald. Inte minst ägarna. Sara Wallin, VD på Almi Väst, har intervjuat Elina Åkerlind, rådgivare på Almi Väst.

Vad innebär lika möjligheter i företagande för män och kvinnor?
– Det är en jätteviktig fråga, för den påverkar hela företagandet, att allas möjligheter ska komma fram på samma sätt. För varje enskilt bolag innebär jämställda styrelser, ledningsgrupper, arbetsgrupper ett bättre klimat. Om man som ledare, oavsett om man är ägare, styrelseordförande, vd eller mellanchef, omger sig med personer som inte är som en själv får man olika perspektiv på verksamheten. Det är helt enkelt bra för företaget, eller vilken typ av verksamhet du än är i.

 

Vad skulle lika villkor ge?
– Det hade skapat mer tillväxt. Ju fler företag och företagare som kan maximera och driva på ett optimalt sätt, desto bättre. Maximera och driva optimalt gör man genom att utnyttja hela potentialen, har du bara ett kön i din styrelse eller ledningsgrupp, då utnyttjar du bara halva potentialen, i vart fall ur ett könsperspektiv. Din målgrupp består sannolikt av många olika perspektiv; kön, ålder, social bakgrund eller utbildningsnivå. Ju fler målgrupper och perspektiv som finns representeras desto mer erfarenhet kan samlas i styrelsen eller ledningen.

 

Vad är skillnaden mellan manligt och kvinnligt företagande?
– Det är inte skillnad i hur män och kvinnor driver företag, men det är skillnad hur de lyfts fram. Det saknas kvinnliga förebilder. Visst, även om det går långsamt och är för låga nivåer så ökar exempelvis andelen kvinnor i bolagens styrelser. En nivå som skulle diskuteras mer är valberedningar. Mindre ägarstyrda bolag saknar ofta valberedning. Bland de bolag som har det är andelen kvinnor i valberedningarna 13 procent. Och eftersom valberedningarna söker styrelseledamöter i sina nätverk missas många kompetenta kvinnor till styrelserna.

 

Hur kan utvecklingen gå fortare?
– Det sker mycket. Ta #metoo, som möjliggjordes av att det finns en medvetenhet som gör att vi lättare kan ta upp de här frågorna. I takt med att jämställdheten förbättras ser vi också lättare vad som inte har varit bra och kan ta nästa steg framåt. Men det är viktigt att frågor om jämställdhet och mångfald blir en del av strukturen, inte enskilda projekt. Det handlar om att kunna lyfta upp frågor och vilja prata om dem i rum som inte är homogena. Det är först när du kan ändra på strukturen som du kan skapa förändring. Ju mer aktivt du tänker i din vardagliga verksamhet, det är då du kan göra skillnad.

 

Inom vilka områden behöver strukturer förändras?
– Som jag ser det är det största strukturglappet där företag skall ta nästa tillväxtsteg. I den fasen, från levebrödsföretag, ensam eller med några få anställda, till tillväxtföretag, där upplever jag en skillnad mellan kvinnor och män, där kvinnor saknar kontaktytor och förebilder. Det är många som kommer från entreprenörsfamiljer. Men det är sällan du hör att man pratar om mammorna som drivit företag, det är papporna, morbrodern eller en manlig kusin. Förebilderna är oftare män.

 

Hur ser du på de förebilder som lyfts fram idag?
– Det finns en hel del kvinnliga förebilder, men de har ofta byggt stora bolag. Och det är jättebra. Men man skulle vilja lyfta fram kvinnor som har tio anställda nu, och som har 30 om några år. För att öka ägandet, för det är ju där den reella makten sitter, bland kvinnor behöver det vara förebilder på rätt nivå.

 

På Almi Väst möter ni ju många företag, vilka är de största utmaningarna hos dina kunder i den här frågan?
– Det är styrelse och ledning. Generellt behöver de bredda på nyckelpositioner. Nästan alla mina kunder tycker frågorna är viktiga, sedan sitter de ändå enbart män i styrelserummet mellan 45 och 68 år. Om man bara anställer människor som är och ser ut som man själv blir det för långsam utveckling. Framför allt om du är i innovationsverksamhet, där du ska hitta nya affärer. Ju mer heterogena konstellationer man kan skapa desto bättre. Där har vi en roll på Almi att spela. På Almi Väst har vi en så bred erfarenhet att vi kan hjälpa till att förändra de strukturerna och har också har också nätverk att vaska fram passande personer.

 

Riskkapital, med externa ägare, är viktiga för tillväxtbolagen. Hur ser du på den här frågan kopplat till det?
– Idag missar riskkapitalet mycket vinst, när man tittar för mycket på mansdominerade branscher. Sättet vi definierar riskkapital idag är ganska snävt, teknisk höjd, skalbarhet, internationell marknad. Då hamnar man lätt i snäva branscher som är lätt att avgränsa. Det är inte fel att göra så, eftersom den snävheten också har visat sig vara lönsam. Men det behöver inte betyda att det är det bästa, bara för att det inte är fel.


– Väljer man som riskkapitalist ett antal olika branscher och inga andra, då missar du många häftiga bolag. Kvinnliga entreprenörer, fin marknadspotential, starka tillväxtbolag men de missar den affärskompetens och kapital som en riskkapitalist innebär, kanske bara för att det inte är IT. De som står för riskkapitalet kanske skulle tänka mer som man tänker när man köper aktier på börsen. Du borde gå till fler branscher, för att inte lägga alla ägg i samma korg. För riskkapitalister borde riskspridning till fler entreprenörer, med olika bakgrunder, olika marknader, som inte är konjunkturberoende av varandra vara en smart affär.

 

Om intervjubloggen
Jag heter Sara Wallin och är VD för Almi Väst. På Almi Väst möter vi många företagare varje dag. I vårt arbete med att bidra till att skapa bärkraftiga företag möter vi dem dessutom i spännande utvecklingsfaser.


Alla mötena innebär att vi snabbt ser trender, utvecklar vår kompetens och får stor kunskap om det västsvenska näringslivet. De här kunskaperna vill vi inte sitta inne med, vi vill självklart förmedla dem till er. Därför kommer jag att intervjua medarbetare. Under intervjuserien lyfter vi frågor som företagsöverlåtelser, hur man ska agera för att få finansiering till innovation, mångfald och jämställdhet i styrelser, företagande som nyckel till integration och mycket mer. Om du följer med på min intervjuresa kommer du att bli en bättre företagsledare.

Vill du veta mer om Almi och våra erbjudanden? Vi berättar gärna mer!

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort!
*
*
*
*
?