Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Intervjublogg med Sara Wallin
26 juni 2017

BLOGG - Sara Wallin ger styrelseråd vid snabb tillväxt

Välj andra styrelseledamöter än dem som liknar dig.

Konjunkturen i Västsverige är rekordhög och många företag växer snabbt. Mycket snabbt. Men ett växande företag behöver nytt ledarskap och ny struktur.


– Då kan rätt sammansatt styrelse vara avgörande för att lyckas, säger Sara Wallin, VD på Almi Väst.

 

Hur skulle du karaktärisera konjunkturen just nu?
– Västsvenska Handelskammaren pekade nyligen på att Västsverige just nu upplever den starkaste konjunkturen på kanske 50 år. Konjunkturrapporten från Västra Götalandsregionen och Business Region Göteborg visar samma sak. Det bekräftar den trend även vi på Almi Väst märker av bland kundföretagen. Det är många företag som växer snabbt.

 

Vad innebär det för er, i relation med kunderna, utöver finansieringsfrågor?
– När företagen blir större behövs en annan typ av ledarskap och struktur. Vi har fått många förfrågningar bland våra kundföretag som behöver hjälp att hitta styrelseledamöter. En hel del frågar specifikt om kvinnor. Jag får känslan av att små bolag, mer än tidigare, tar in kompetens utanför de egna nätverken.

 

Ja, hur ska man gå tillväga för att hitta rätt kompetens till styrelsen?
– Man kan börja med att fråga sin rådgivare på Almi, sin revisor, sin bankman. De kan i sin tur gå ut och fråga i sina nätverk. I en sådan förfrågan kommer man ganska långt från det egna nära nätverket snabbt.

 

Har du något exempel?
– Jag fick nyligen själv en sådan förfrågan från ett bolag som ville ha styrelseledamot med kunskap om utbildnings- och byggbranscherna. De ville ha en kvinna, eftersom företaget är mansdominerat. Den styrelseledamot de söker ska också ha erfarenhet av internationell expansion. Jag har fått tips om ett par hundra kvinnor med hög kompetensnivå. Troligtvis leder det att företaget tar in fler än en ny ledamot.

 

Det pratas ju mycket om jämställdhet i styrelserummet, mer mångfald. Hur ser de företag ni möter på det?
– Diskussionen fokuseras ju mycket på noterade företag. Därför händer inte lika mycket bland onoterade, inte sällan ägarledda, företag i den här frågan. Men det betyder inte att den inte anses viktig. Vi har gjort en undersökning där 459 västsvenska företag, som är kundföretag till oss, svarade. 66 procent ansåg att de skulle utvecklas positivt om de tog in styrelseledamöter som var olik de som leder företaget. Av de företag som hade externa ledamöter, vilket var 38 procent, menade 84 procent att mångfald skulle vara bra för företaget.

 

Vad vinner företaget med mer mångfald i styrelserummet?
Jämställda styrelser ökar förutsättningarna för tillväxt. Det gäller för övrigt inte bara könsfördelningen. Mångfald, där inte alla har samma referenspunkter, åsikter och historia, är bra för företaget. Styrelsen får en representation som ser fler perspektiv, vilket ger långsiktigt bättre beslut eftersom risken att missa väsentliga aspekter minskas. Det gör både besluten och bolaget mer effektiva, framför allt om sammansättningen av styrelsen också avspeglar sig i de målgrupper företaget har.

 

Om intervjubloggen
Jag heter Sara Wallin och är VD för Almi Väst. På Almi Väst möter vi många företagare varje dag. I vårt arbete med att bidra till att skapa bärkraftiga företag möter vi dem dessutom i spännande utvecklingsfaser.


Alla mötena innebär att vi snabbt ser trender, utvecklar vår kompetens och får stor kunskap om det västsvenska näringslivet. De här kunskaperna vill vi inte sitta inne med, vi vill självklart förmedla dem till er. Därför kommer jag att intervjua medarbetare. Under intervjuserien lyfter vi frågor som företagsöverlåtelser, hur man ska agera för att få finansiering till innovation, mångfald och jämställdhet i styrelser, företagande som nyckel till integration och mycket mer. Om du följer med på min intervjuresa kommer du att bli en bättre företagsledare.

Vill du veta mer om Almi och våra erbjudanden? Vi berättar gärna mer!

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort!
*
*
*
*
?