Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
24 juni 2020

Fler banker i Västsverige har minskat utlåningen till företag

Ett av fyra bankkontor i Västra Götaland uppger att utlåningen till företag minskade under andra kvartalet. Samtidigt har det blivit svårare för företagen att få lån. Det visar en undersökning som är gjord på uppdrag av Almi.

 

Betydligt fler bankkontor än normalt uppger att utlåningen till företag minskade under andra kvartalet 2020. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer i landet. Totalt är det 25 bankchefer i Västra Götaland som ingår i den nationella undersökningen.

I Västra Götaland är det 24 procent av de tillfrågade bankkontorscheferna som pekar på minskad utlåning. För hela landet är motsvarande siffra 27 procent.

– Det ska jämföras med de senaste årens undersökningar då andelen som pekat på minskad utlåning brukar ha pendlat runt 10 procent, säger Sara Wallin, vd på Almi Väst.

– Vår utlåning på Almi Väst har dock ökat markant under andra kvartalet, därför vet vi att behovet är stort. Många företag här i Västsverige vill, och behöver, låna till framtidssatsningar.

Under hösten bedömer ungefär vart tredje bankkontor att utlåning ökar. Men jämfört med de senaste årens undersökningar är det färre än normalläget. En tredjedel av bankkontoren har använts sig av Riksgäldens garantiprogram, de flesta av dessa uppger att det skett i låg grad. Bankkontoren som svarat i Västra Götaland uppger att de använt Riksgäldens garantiprogram i låg grad eller inte alls.

– Samtidigt hör vi på Almi Väst att här i Västsverige har flera banker börjat använda sig av Riksgäldens garantiprogram mer de senaste veckorna. Det är positivt inför tredje kvartalet och är viktigt för västsvenska företag. 

 

Svårare få lån

Jämfört med tidigare syns en tydlig ökning i svårigheterna för företagen att få lån. Drygt 40 procent av kontoren uppger att det blivit svårare. Andelen avslagna kreditförfrågningar till företag har också ökat något jämfört med föregående kvartal. Riksgäldens garantiprogram har inte påverkat möjligheterna för företagen att få lån eller andelen avslagna kreditförfrågningar.

Det vanligaste användningsområdet som bankkontoren uppger är företagens behov av rörelsekapital. Bankkontoren uppger att de branscher som påverkats mest av coronakrisen är detaljhandel och tjänstesektorn.

 

Almis utlåning ökar

Almis utlåning till företag ökade kraftigt under andra kvartalet till en nivå som ligger över det dubbla jämfört med normalläget. Bakom ökningen ligger det nya Brygglånet som lanserades sista veckan i mars och Almis roll som marknadskompletterande aktör. Almis utlåning förväntas ligga på en fortsatt hög nivå även under hösten.

– Här i Västsverige ser vi att det både är behov av att brygga över effekterna som är en följd av coronakrisen och framtidssatsningar som ligger bakom den ökade utlåningen.

 

Konkurserna ökar

Många bankkontor uppger att företag på orten tappat i omsättning och att antalet anställda minskat. I princip samtliga bankkontor förutspår att konkurserna kommer att öka under hösten.

 

Konjunkturen försvagas

En klar majoritet av bankkontoren bedömer att konjunkturen försvagas. Fyra av fem bankkontor prognosticerar en svagare konjunktur under hösten. På ett års sikt är man lite mer positivt inställd till konjunkturutvecklingen.

 

 

Om undersökningen

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer och Almis vd i de regionala bolagen inom Företagspartner över hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Storföretagens krediter hanteras ofta av bankerna centralt. Almis utlåning går till små och medelstora företag över hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 26 maj – 10 juni 2020. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.

 

Läs Almis Låneindikator, juni 2020, här »

 

Kontakt

Sara Wallin, VD Almi Väst, 0706-37 43 00

 

ALMI Företagspartner Väst
Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.