Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
3 december 2020

Insikt : Tänk som en startup – var smidig och fira dina misstag

Nystartade bolag som vill utmana på en marknad måste vara lyhörda för feedback från kunder och snabbt kunna anpassa sig efter deras behov. Det tankesättet kan även etablerade bolag ha stor nytta av.

 

Eftersom startups på kort tid måste skapa och visa värde för sina kunder och investerare så måste de ha en tät dialog med sina kunder och uppskatta deras feedback. Större bolag har i många fall ett annat synsätt där de betonar värdet i rutiner och processer som de arbetat fram och där kunden i större utsträckning får anpassa sig.
– Det syns tydligt inom produktutveckling. Startups testar, ändrar och utvecklar produkterna från den ena timman till den andra genom att be om snabb feedback från kunder. Större etablerade organisationer har andra processer med förstudier och analyser innan de går vidare till att utveckla nya produkter, säger Fredrik Norén, Rådgivare på Almi.
Han menar att etablerade bolag kan inspireras av hur nystartade bolag tänker.
– Med långsamma processer riskerar de att tappa kunder för att de inte hänger med i utvecklingen när en snabb startup tar fram ett erbjudande som bättre tillgodoser kundens behov.

 

Han förklarar att startups inte kan dra ner tempot. De som lyckas kan därför springa förbi etablerade konkurrenter innan de lämnat startblocket. En nyckel är att inte låta hierarkier bromsa beslutsfattandet utan säkerställa en organisation där beslut kan fattas så effektivt och självständigt som möjligt.
– Startups ställer hela tiden hypoteser och frågar sig ”kan vi göra såhär istället?” för att sedan läsa av data och se resultatet. Större bolag har många beslutsfattare, de tar in externa konsulter och experter, och till slut är det en stor grupp som ska vara med i processen
En lösning är att se till att rätt beslutsmandat finns i olika nivåer i bolaget.
– Alla kan fråga sig om ett specifikt beslut måste fattas på den nivå den är uppe på, eller om det kan bestämmas närmare kunden för att möjliggöra en effektivare produktutveckling.

 

Startups kan också inspirera med sin inställning till misstag. – Det är nästan som att de firar sina misslyckanden, medan man i större bolag har en tendens att sopa dem under mattan. Det finns många lärdomar att hämta från misslyckade satsningar och startups är bra på att misslyckas snabbt och med små konsekvenser. De tar med sig insikter om vad som inte funkade, skruvar på idén och testar igen, säger Fredrik Norén och tillägger att den typen av metodik och transparens i många fall tilltalar kunder.
– Större bolag är försiktigare och vill ha full kontroll vilket gör att det som kommuniceras ut ofta är urvattnat. Är du mer transparant med din utveckling, och gör den nära dina kunder, så framstår du som mer genuin vilket många uppskattar. Du får lojala kunder som också ger snabbare feedback om vad du åstadkommit.
Startups och etablerade bolag har sina olika fördelar och de kan lära och inspireras mycket av varandra utan att för den delen försöka kopiera varandras strukturer rakt av.

 

Fredrik Norén, Rådgivare Almi Väst