Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
8 juli 2021

Insikt - Rusta bolaget för en hållbar framtid

En sak är säker. Omvärlden kommer att förvänta sig att du driver ditt företag på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Almis Framtidsgenerator är ett stöd för att utveckla ditt bolag i en hållbar riktning, upptäcka risker och se nya möjligheter.


– Almis erbjudande med den unika kombinationen av affärsutveckling och finansiering gör oss till en unikt bra partner för företag som vill rusta för framtiden. Och med Framtidsgeneratorn jobbar vi med hållbarhet på ett begripligt, konkret och affärsnära sätt, säger Agneta Olsson, VD för Almi Väst. 


Maria Åhman är Rådgivare på Almi Väst och förklarar att företag idag behöver utgå från hållbarhet i sin affärsutveckling. Detta för att fortsätta vara relevanta på marknaden, intressanta för potentiella investerare och för att kunna attrahera rätt kompetens. Framtidsgeneratorn är ett samlingsnamn för alla Almis erbjudanden som fokuserar extra på hållbarhet och där ingår till exempel VD-grupp, Framtidsdialog och en Hållbarhetsworkshop. Men när du bestämt att du vill prioritera hållbarhetsfrågor högre, vad är då ditt första steg?  
– Börja med att skaffa dig koll! Vilka risker och möjligheter finns i din verksamhet? Sett till våra gemensamma utmaningar, vad är relevant för just ditt företag att fokusera på och vart kan du skapa väsentlig skillnad. Vad kommer dina kunder och övriga intressenter kräva av dig i framtiden. Tillsammans med Almi kan ni sedan skapa en konkret hållbarhetsstrategi och handlingsplan för vägen framåt, säger Maria Åhman.   


Detta måste inte innebära att ni vänder upp och ner på hela affärsplanen och börjar om från början. Maria Åhman menar att det handlar om att gräva där man står och att många har mycket bredare och djupare hållbarhetsarbete än vad de hittills identifierat.  
– Om ni arbetar med företagshälsovård, har strukturerade medarbetarsamtal och jobbar aktivt med att fånga upp ohälsa på arbetsplatsen så arbetar ni redan med ett par av de stora hållbarhetsutmaningarna*. Ni behöver titta på hur ni kan växla upp det arbetet och synliggöra det. 


Att framtidsrusta handlar också om att analysera vad som händer i omvärlden, identifiera risker som kan påverka den egna verksamheten och arbete proaktivt för att möta dem. Här kan FN:s globala mål vara en guide. Det femte av FN:s globala mål slår fast att ”jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling”. Fundera därför redan idag på ert mångfaldsarbete. Hur ser er kommunikation ut, representerar den alla era kunder eller hur ni kan öka mångfalden i det egna teamet?  
– Det är fantastiskt att se att fler och fler företag och entreprenörer ser jämlikhet & mångfald som en självklarhet och en nyckel till framgång.  Nu gäller det att övriga följer efter, säger Maria Åhman.  


*Nummer tre i FN:s globala hållbarhetsmål handlar om ”God hälsa och välbefinnande” och nummer åtta handlar om ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”. 

 

Läs mer här: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ 

 

Maria Åhman, Rådgivare Almi Väst

Vill du veta mer om Almi och våra erbjudanden? Vi berättar gärna mer!

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort!
*
*
*
*
?