Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
14 oktober 2021

Utlåningen till företagen i Västra Götaland ökar

Tre av fyra bankkontor i Sverige tror på en ökad utlåning under årets sista kvartal. Tillverkningsindustrin är den bransch där lånebehovet ökat mest. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi. Även i Västra Götaland förväntas utlåningen öka.

Bankernas utlåning i riket som helhet ökade under årets tredje kvartal och gällande förväntan på den framtida utlåningen är bankerna mycket positiva. Fyra av tio uppger att utlåningen ökade under tredje kvartalet och tre av fyra tror på en ökad upplåning under fjärde kvartalet. På ett års sikt är man ännu mer positiv då nio av tio bankkontor tror på en ökad upplåning. Vid en jämförelse med tidigare kvartalsmätningar är det nu en mycket hög andel som uppger en ökad utlåning.

 

Företagens lån används främst till rörelsefastigheter och investeringar i maskiner och inventarier. De branscher där lånebehovet ökat mest är tillverkningsindustri samt bygg & anläggning.

 

– Utlåningsgraden är lägre än föregående år i Västra Götalands län, med cirka 17 procent i utlåningsvolym. Den största förklaringen till detta är brygglånen som minskat efter den kraftiga ökningen under 2020 på grund av pandemin. Samtidigt ser vi en ökning i volym både när det gäller andra låneformer och vår bedömning är att det fortsatt kommer ske en viss ökning, säger Agneta Olsson, vd Almi Väst.

 

Stark konjunktur

Även gällande den kommande konjunkturutvecklingen är bankkontoren mycket positiva. För det kommande kvartalet gör sju av tio bankkontor bedömningen att konjunkturen stärks. Samma bedömning gör bankkontoren på ett års sikt då sju av tio bankkontor tror att konjunkturen stärks.

 

– Vi tror på en stark konjunkturutveckling både på kort och lång sikt, under förutsättning att läget stabiliseras. Vi ser även en fortsatt stark efterfrågan inom fordonsindustrin som länet är beroende av. Men utmaningar finns till exempel i form av komponentbrist till bland annat bilindustrin och dess underleverantörer, säger Agneta Olsson.

 

Företagens omsättning och vilja att anställa ökar

Bankerna ser en positiv utveckling hos företagen. Sju av tio bankkontor svarar att företagen ökat sin omsättning. Fyra av tio svarar att företagens vilja att anställa har ökat.

 

Hållbara affärsmodeller allt viktigare

Efter pandemin har många företag börjat undersöka hur de kan göra sina affärer mer hållbara ur ett ekonomiskt, miljömässigt såväl som socialt perspektiv.

 

– Vi ser en ökad efterfrågan på våra rådgivningstjänster kopplat till hållbarhet. Företagen börjar i allt högre grad se hur hållbarhet hjälper dem att framtidssäkra deras överlevnad. Hållbara affärsmodeller är en förutsättning för att vara konkurrenskraftig i den snabba utvecklingen som sker och för att möta det behovet har vi såväl rådgivningstjänster som lånemöjligheter. Till exempel lanserar vi nu ett grönt lån med fokus på just detta, säger Agneta Olsson.

 

 

 

 

 

Om undersökningen

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8–27 september 2021. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.

Vill du veta mer om Almi och våra erbjudanden? Vi berättar gärna mer!

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort!
*
*
*
*
?