Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Effektmätning 2020

Almis företag utvecklas bättre än motsvarande kontrollgrupp.


Varje år genomförs en undersökning av tillväxten i Almis företag. Utvecklingen följs upp vad gäller omsättning och antal anställda hos Almis företag som sedan jämförs med en jämförbar kontrollgrupp. Undersökningen inkluderar företag inom Almis insatsområden lån, affärsutveckling och riskkapital. I årets undersökning följs utvecklingen under fyraårsperiod i de företag som fick en Almi-insats under 2015.


Effektmätningen visar att Almis företag har en bättre utveckling både gällande antal anställda och omsättning.


Almis företag ökade sin omsättning med 42 procent under perioden. I den jämförbara kontrollgruppen hade företagen en omsättningsökning på 21 procent.


Antalet anställda i Almis företag ökade med 63 procent, ökningen i kontrollgruppen var 38 procent.


Bakgrund


Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Almi. För att kunna jämföra utvecklingen med andra företag tar SCB fram en kontrollgrupp sammansatt för att spegla relevanta egenskaper hos Almis företag.

effektmätning 2020
Effektmätning, ökad omsättning 2020