Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Företagspartner 2019

3 300 Lånekunder
2 mdr Miljarder i nyutlåning
5,7 mdr Miljarder medfinansiering från andra vid lånefinansiering
10 500 Insatser inom affärsutveckling
13 000 Deltagare i seminarier

Invest 2019

46 Nyinvesteringar
249 mkr Miljoner investerat riskkapital
95 Följdinvesteringar
2,6 mdr Miljarder medfinansiering från andra vid riskkapitalinvesteringar

Varumärkesundersökning

94% Procent nöjda kunder
80% Procent av små och medelstora företag känner till Almi