Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:

Effekter av Almis verksamhet – koncernen totalt

För att se effekter per dotterbolag - klicka här

 

Volymer 2019

3 300 LÅNEKUNDER
2 MILJARDER I NYUTLÅNING
10 500 INSATSER INOM AFFÄRSUTVECKLING
46 NYINVESTERINGAR
249 MILJONER INVESTERAT RISKKAPITAL

Rapporter om effekter av Almis verksamhet

Företagare berättar