Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Almis roll är viktigare än någonsin

Almi har en viktig roll att erbjuda genom erbjuda finansiering och affärsutveckling till små och medelstora företag i Västra Götaland. Under pandemiåret 2020 fick Almis insatser särskilt stor betydelse och efterfrågan på lån och affärsutveckling sköt i höjden. Sällan har ett år både varit så omtumlande, spännande och samtidigt utmanande.


Pengarna har nått fram till företagen
Almi Väst fick förtroendet att bidra till att konsekvenserna av pandemin mildrades för företag och att upprätthålla tillgången på marknadskompletterande finansiering. Med facit i hand för 2020 kan vi konstatera att vi förvaltat vårt krisuppdrag väl. Pengarna har nått fram till företagen och vårt stöd har varit viktigt för många företags fortsatta framgång.

Man ska också komma ihåg att den förändrade situationen under 2020 innebar nya möjligheter där många företag tog chansen att utveckla nya affärsidéer eller ställa om verksamheten. Även i dessa situationer har Almi Väst en viktig roll att fylla genom affärsutveckling och finansiering. Vi kunde se under år 2020 att medans vissa bolag gjorde konstgjord andning ”på intensiven” befann sig andra bolag på löpbandet i sitt livs form. Liknelsen ger också en fingervisning om de utmaningar som ligger framför oss under 2021.


Engagemang och kompetens
Avgörande för att snabbt kunna anpassa verksamheten i en situation som denna är våra medarbetares förmåga och inställning att med kort varsel kunna ställa om verksamheten efter nya förutsättningar. Medarbetarnas engagemang för företagens bästa och en medvetenhet om Almis mission har betydelse. Det vet vi. Många medarbetare jag intervjuat som ny Vd arbetar på Almi för att vi har ett högre syfte. Det engagemanget, kombinerat med den stora kompetens som finns inom Almi, gjorde det möjligt att på kort tid ställa om och anpassa efter de förändrade förutsättningarna.
Vi kan inte säkert säga vilka som blir framtidens storföretag, men några av dem finns utan tvekan bland dagens Almi Väst kunder.

 

Hållbar tillväxt i fokus
Pandemin har även tvingat fram en snabbare utveckling inom många områden. Både inom digitalisering men även i våra beteenden. Som en entreprenör sa till mig:

 

”Hade du sagt till mig Agneta för ett 1 år sedan att vi skulle ha teamsmöten hade jag sagt: Aldrig. Och nu sitter vi här och det känns som du är i mina lokaler i Skövde”
En entreprenör i Skövde

Jag tror också att många har fått sig en tankeställare kring hållbarhet det här året. Och tagit sig en funderare kring vår planet då pandemin även har belyst att den biologiska mångfalden är i fara. Vi är alla i länkar i ett system och ingen är starkare än den svagaste länken. Ett wakeup call där vi ser att hållbarhet får helt nytt fokus och sammanflätas i både nya och befintliga verksamheter. Den frågan jag ställer mig är: Går det att vara innovativ i framtiden utan att integrera hållbarhet? Framtidens företag får utvisa, även undertecknad har en klar uppfattning.

 

Mångfald viktig del av vårt uppdrag
Almi har ett särskilt uppdrag att nå ut till företag som drivs av kvinnor eller personer med utländsk bakgrund. Det är en uppgift jag brinner mycket för. Det är min fulla övertygelse att ett näringsliv präglat av mångfald blir mer framgångsrikt. Det handlar även om oliktänkande i stort. Jag brukar säga att, annorlunda människor skapar annorlunda resultat…. Vi är stolta, men ännu inte nöjda och frågan är fortsatt högprioriterad inom företaget.

Det vi har lärt oss år 2020 är att vikten av att vara lyhörd, snabbfotad och agil har aldrig varit viktigare. Almi Väst medarbetare lyckades navigera och prestera som bäst i ”coronastormen”. Pandemin är inte helt över men vi har hämtat andan och ser optimismen spira hos våra företagare. Jag har full tillförsikt att vi står starka och redo för 2021 och redo för att ta nästa steg i Almi Väst fortsatta utveckling. Vi vill stötta fler företagare på deras tillväxtresor. Vi vill nå fler arenor att möta nya kunder. Vi vill möta just dig. Är du nyfiken att veta hur just du kan skapa tillväxt i ditt bolag? Tveka inte att höra av dig så berättar vi mer.

 

Agneta Olsson

VD Almi Väst