Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
Våra undersökningar

Undersökningar och rapporter

Här hittar du våra senast publicerade undersökningar.

Styrelsekartläggning

En undersökning om andelen kvinnor i styrelser och företagsledning. Undersökningen innehåller också djupintervjuer med vd som belyser vikten av ett aktivt styrelsearbete.

Till undersökningen

Tillväxtkartläggning

Undersökning om små och medelstora företags tillväxtambitioner. Undersökningen visar också synen på innovation, hållbarhet och internationalisering. Även företagens tillväxthinder belyses

Till undersökningen

Almis låneindikator

Almis låneindikator undersöker bankernas utlåning till företag. Undersökningen baseras på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer över hela landet. Frågorna gäller bankernas utlåning, förväntningar på konjunkturen och räntans utveckling. Syftet är att få en tidig signal om konjunkturutvecklingen.

 

Till undersökningen