Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
Våra undersökningar

Undersökningar och rapporter

Här hittar du våra senast publicerade undersökningar.

Styrelsekartläggning

En undersökning om andelen kvinnor i styrelser och företagsledning. Undersökningen innehåller också djupintervjuer med vd som belyser vikten av ett aktivt styrelsearbete.

Styrelsekartläggning 2019 (pdf)

Tillväxtkartläggning

Undersökningen fångar upp hur fler företag kan få möjlighet att växa och att ta reda på vilka skillnader som finns mellan de företag som vill växa mycket respektive lite. Ett annat syfte är att undersöka vilka hinder som finns för tillväxt och på vilket sätt Almi skulle kunna hjälpa till.

Nationell rapport (pdf)

Almis låneindikator

Almis låneindikator undersöker bankernas utlåning till företag. Undersökningen baseras på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer över hela landet. Frågorna gäller bankernas utlåning, förväntningar på konjunkturen och räntans utveckling. Syftet är att få en tidig signal om konjunkturutvecklingen.

 

Låneindikator Q1, 2019 (pdf)

Databas Almi Låneindikator Q1, 2019 (excel-fil)