Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Almi Företagspartner AB upphandlar revisionstjänster.

Koncernen Almi Företagspartner har tidigare genomfört en upphandling av revision med avtalstid från årsstämman 2017. Detta avtal löper ut i samband med årsstämman april 2021, varför en ny upphandling nu genomförs för tiden därefter. Avtalstiden är tre (3) år med möjlighet för Almi till förlängning med ytterligare ett (1) år.

 

Uppdraget omfattar i huvudsak revision för Almikoncernens samtliga, fn. 25 koncernbolag enligt gällande lagar och förordningar, statens ägarpolicy samt övriga regelverk som Almi följer.

 

Den bedömda revisionsinsatsen 2020 bedöms uppgå till mellan 1 200 och 1 500 timmar.

 

Samtliga dokument finns att hämta på www.e-avrop.com

 

Välkommen med er ansökan!