Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:

Almi Företagspartner GävleDala AB upphandlar expertkonsulter.

Almi Företagspartner GävleDala AB, upphandlar Expertkonsulter inom området affärsutveckling. Syftet är att bidra till att företag med tillväxtpotential får stöd i sin utveckling. Almi kommer att teckna ramavtal med en eller flera leverantörer per delområde, som därmed ingår i en så kallad konsultpool.

Avtalen beräknas träda i kraft under januari 2020 med en total volym på ca 2 MSEK under perioden. Avtalstiden är 3 år med möjlighet till ett års förlängning.

 

Upphandlingen omfattar nedanstående separata delområden:

 

 • Ledarskap, styrning & organisation i tillväxtföretag
 • Kompetensförsörjning, personalfrågor, rekrytering och employer branding
 • Ägare och styrelse
 • Digital transformation
 • Internationalisering
 • Finansiering/ekonomisk uppföljning/lönsamhetsstyrning
 • Marknadsföring och kommunikation (inklusive digital marknadsföring/sociala medier och varumärkesstrategi)
 • Försäljning
 • Hållbart företagande
 • Trendspaning och omvärldsanalys
 • Tillväxt och skalbarhet
 • Immaterialrätt och strategier
 • Innovation
 • Produkt- och tjänstedesign
 • Affärsmodellering

Sista anbudsdag är 2019-12-13


Välkommen med er ansökan!


Samtliga dokument finns tillgängliga på www.e-avrop.com