Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Almi Företagspartner Stockholm Sörmland upphandlar utvärderingsinsatser av Almis projektverksamhet

Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB inbjuder till upphandling av ramavtal gällande utvärderingsinsatser för uppföljning av projekt inom Almis projektverksamhet.  

Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB genomför löpande insatser för att stötta små- och medelstora företag i deras utveckling. Denna verksamhet bedrivs ofta i projektform. För att bygga in lärande och utveckling i verksamheten använder vi ofta externa utvärderare som kan fånga förbättringsområden och ge nya perspektiv i genomförandet av projekten. Vid EU-finansierade projekt är det ett krav från finansiärerna att utvärdering ska genomföras enligt nuvarande eller kommande givna ramar och riktlinjer. Almis uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag samt stimulera nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. Detta projekt vänder sig till SMF i Stockholmsregionen och ska bidra till stärkt konkurrenskraft och ett blomstrande innovationsklimat, på ett hållbart sätt.

Beräknad avropsvolym under avtalsperioden är 1 900 000 kr.

 

I denna upphandling söker vi en eller fler utvärderare som kan utvärdera ett EU-finansierade projekt.

 

Avtalsperioden är på 4 år.

 

Sista anbudsdag är 2023-10-09

 

Välkommen med er ansökan!

 

Länk till upphandlingen här>>