Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Almi upphandlar leverantörer för rekryteringstjänster

Almi önskar ett tätt samarbete med leverantörer för rekryteringstjänster som kan matcha oss med sina idéer och som ser detta som ett högt prioriterat uppdrag.

Hela Almi koncernen ska ha rätt att nyttja antagna leverantörer genom avrop från avtalen.

 

Upphandlingen omfattar rekryteringstjänster inom tre (3) anbudsområden,

  • Östersund Almi Företagspartner AB
  • Stockholm Almi Företagspartner AB
  • Hela koncernen Almi Företagspartner AB (Executive Search)

Sista anbudsdag är 2022-05-25

 

Uppskattningsvis kommer Almi att rekrytera ca 30 tjänster per år. Avtalstiden är tre (3) år med möjlighet för Almi till förlängning med ytterligare ett (1) år.

 

Den totala volymen för samtliga områden i kronor per år uppskattas till 3 500 tkr.

 

Dokumenten finns att ladda ner på www.e-avrop.com

 

Välkommen med er ansökan!