Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:

Molnbaserat ärendehanteringssystem (CRM)

Almi Företagspartner AB inbjuder till upphandling av ett sammanhållet standard molnbaserat ärendehanteringssystem (CRM) som ska stödja våra kärnprocesser för Lån, Affärsutveckling samt ytterliga produktprocesser så som Utvecklingsmedel, Seminarier, Projekt.

Med denna upphandling vill Almi införa ett systemstöd för att säkerställa ett gemensamt arbetssätt genom hela koncernen gällande hantering av kundresan och kundinformation, från marknadsaktiviteter till uppföljning av befintliga eller tidigare kunder. I stora drag omfattar uppdraget följande:

 

  • Tillhandahålla standard CRM system som SaaS-lösning
  • Vid behov assistera med att definiera "kundresan"
  • Implementering
  • Konfigurering
  • Integration med Almis befintliga system
  • Migration av befintligt data
  • Test
  • Utbildning
  • Drift, underhåll, support av systemet

Avtalstiden kan som längst vara 8 år. Sista anbudsdag framgår av denna annons.

 

Välkommen med er ansökan


Samtliga dokument finns på www.e-avrop.se