Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Upphandling av kontorsmöbler och belysning

Med anledning av att Almi ska samlokalisera sina tre olika kontor i Stockholm till ett gemensamt behöver ny inredning köpas in som är anpassad till de nya lokalerna, det nya arbetssättet samt en ny gemensam profilering.

 

 Almis kommande flytt blir till Västra Järnvägsgatan 3, plan 6. i Stockholm med kontorsytan 1329 kvm.

 

Kontoret kommer att fungera som arbetsplats för 130 medarbetare och tillkommande besökare/kunder.

 

Planlösning, koncept och förslag till möbelinköp arbetats fram av en anlitad arkitekt. Produkterna som efterfrågas hittas i bilagorna. Specificerade möbler är utvalda för att passa in i ett koncept som även hänger ihop med materialval i lokalen. Därav är det produkterna i kravspecen som efterfrågas. 

 

Almi får tillträde till den nya lokalen 2023-01-01 och önskar därför att leverans som helhet kan ske under senare delen av 2022 och enstaka delar senast under januari 2023.

 

Sista anbudsdag är 2022-08-12

 

Materialet kan hämtas på www.e-avrop.com