Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Tillgänglighet

Almi AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur almi.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?


Om du behöver innehåll från almi.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss här.>>

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Konsekventa rubriksättningar med h1 på samtliga sidor samt struktur med h2 och h3.
  • Erbjuda alternativ till videon, exempel syntolkning med fullständig beskrivning av texten i videon.
  • Tabeller i bildformat publicerade innan 23 september 2020.
  • Kontrasten med text mot färgen #FA1996
  • Otillgängliga pdf-dokument.
  • I vissa fall är länknamn inte tillräckligt tydliga när de tas ur sitt sammanhang.
  • Döpa alla webbplatenssidor till "Sidans innehåll eller ämne – Webbplatsens ägare”.
  • Vi använder tredjeparts-produkt för formulären, Episerver Forms.
  • Vi använder tredjeparts-produkt för chatten, ImBox.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har anlitat ETU som gjort en tillgänglighetskontroll av almi.se.

Senaste bedömningen gjordes i mars 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 24 september 2020.