Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Grattis till våra vinnare under Framtidsdagen 2023 i Örebro!

Förebilder är viktigt. Därför delade vi på Almi Mälardalen i samband med Framtidsdagen 2023 den 14 november i Örebro ut fyra företagspriser i kategorierna: Årets hållbara företag, Årets exportframgång, Årets besöksnäringsföretag och Årets Tillväxtföretag. Vi delade också ut ett Hederspris, något som var hemligt för såväl publik som prismottagare. 

Syftet med våra priser är att lyfta fram framgångsrika företagare i vårt län. Läs om kriterier, motiveringar och förstås, vilka som vann i respektive kategori här nedan. Ett stort grattis från alla oss på Almi Mälardalen! 

Årets hållbara företag 2023: Hasopor AB

Priset för Årets hållbara företag delas ut till ett företag inom Örebro Län som på ett aktivt sätt bidrar till en hållbar utveckling genom att integrera hållbarhetsfrågorna i företagets affärsstrategi. Företaget ska ta ett långsiktigt ansvar för den egna verksamhetens påverkan på branschen, samhället och ekosystemet. Alla kan föreslå kandidater, sitt eget företag eller andras, och priset är öppet för företag i alla branscher. Nya kandidater kan föreslås obegränsat antal gånger.

Nomineringskriterier:

 • Företaget tar ansvar och arbetar långsiktigt med att integrera de tre perspektiven* social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i verksamheten. Beroende på vilken verksamhet företaget bedriver kan olika aspekter av hållbarhetsarbetet vägas in olika mycket, men företaget bör jobba med hållbarhet inom en eller flera dimensioner.
 • Priset tilldelas till ett företag, dvs inte ideella föreningar eller offentligt finansierade verksamheter.
 • Priset tilldelas till små och medelstora företag (SMF/SME).
 • Priset är branschoberoende.
 • Företaget ska ha betydande verksamhet i Örebro Län.
 • Företaget ska vara välskött och ha en solid ekonomi.
 • Företaget ska kunna uppvisa minst ett bokslut innan 1 januari det år som priset utses.

 

Priset delas ut av Almi Mälardalen och delades ut av Länsråd Anna Olofsson.
 

*De tre perspektiven:

Social och etisk hållbarhet - exempelvis god arbetsmiljö och villkor för anställda och leverantörer, personalens kompetensutveckling, jämställdhet, mångfald och produktansvar.

 

Miljömässig hållbarhet - exempelvis effektiv användning av energi och naturresurser, kretsloppstänkande eller minskning av företagets direkta eller indirekta påverkan på miljön.

 

Ekonomisk hållbarhet – verksamheten ska vara ekonomiskt hållbar sett till affärsidé, investeringar och långsiktighet.

 

Motivering:

Haspor AB har uppvisat mod och engagemang i att utmana status quo i en konservativ bransch. Företaget bedriver ett gediget hållbarhetsarbete där social-, miljömässig- och ekonomisk hållbarhet utgör kärnan i företagets affärsstrategi. Med tydligt hållbarhetsfokus och investeringar i modern teknologi har företaget lyckats ta fram en produkt som överträffar både funktionsmässigt och miljömässigt. Ett viktigt bidrag till att möjliggöra ett hållbart framtida samhällsbyggande. Det är med stor glädje vi utser Hasopor till vinnare av årets hållbara företag.

Årets exportframgång 2023: Pinball Brothers

Utmärkelsen Årets exportframgång delas ut till ett företag i Örebro län, som på ett betydande sätt har utvecklat sin verksamhet under året och lyckats nå internationell framgång genom en satsning som lagt grund för tillväxt, utveckling och inspiration.

Nomineringskriterier:

 • Företaget har sin verksamhet i Örebro län.
 • Företaget har, med hänsyn till sina resurser, på ett betydande sätt utvecklat sin verksamhet genom att exportera varor och/eller tjänster på en internationell marknad.
 • Uppvisat en ambition att fortsätta växa internationellt.
 • Omsättning på minst 10 mkr.

 

Exportpriset delas ut av Enterprise Europe Network Mälardalen och prisutdelare var Almi Mälardalens ordförande Anne-Lie Carlos Jeansson.

 

Motivering: 

Företaget har med genuin passion och ett dedikerat team lyckats bygga en internationell verksamhet som inte bara utmanar de redan etablerade jättarna i branschen, utan också framgångsrikt konkurrerar med dem.

 

Med höga kvalitetskrav på sina produkter och strategiska samarbeten med multinationella varumärken har företaget skapat sig en stark närvaro på den internationella marknaden. En imponerande prestation och viktigt bidrag till svensk export.

Årets besöksnäringsföretag 2023: Egastronomi i Kumla


Utmärkelsen Årets besöksnäringsföretag delas ut till ett företag i Örebro län, som på ett betydande sätt utvecklat och anpassat sin affärsmodell till omvärldens utmaningar. Företaget har genom nytänkande, engagemang och framåtanda bidragit till att stärka Örebro läns besöksnäring lokalt eller regionalt. Företaget har ambition att dela nya färdigheter, kunskaper och inspiration för att stärka besöksnäringen i länet.

Nomineringskriterier:

 • Företaget har sin verksamhet i Örebro län.
 • Företaget ska ses som en viktig besöksanledning och inspirationskälla för andra besöksnäringsföretag i regionen.
 • Företaget ska ha en ambition att växa med mod och nytänkande i sin affärsidé. 
 • Företaget tänker hållbarhet i alla delar av verksamheten. 
 • Företaget ska vara välskött och ha en solid ekonomi.


Priset delas ut av Almi Mälardalen och prisutdelare var förra årets vinnare av priset, Veronica Carlsson och Erik Lindeberg från Nora bryggerikrog.

 


Motivering:

Företaget har genom gedigen erfarenhet, ett mod som få, engagemang och framåtanda bidragit till att stärka Örebro läns besöksnäring. Deras matstudio och unika erbjudanden har attraherat gäster både nationellt och internationellt vilket har satt Kumla och hela regionen på kartan.

 

Företaget har en röd tråd i sitt hållbarhetsarbete genom bland annat användandet av lokala producenter och vikten av ett socialt engagemang. Med en unik miljö och service utöver det vanliga är det väl värt att boka ett besök.

Årets Tillväxtföretag 2023: Adriansson Mark & Anläggning AB

 

Detta pris utses av en jury som även tar fram nomineringar. Det går även bra att som utomstående nominera sitt egna företag eller någon annans.

 

Utöver en kvantitativ bedömning av bokslut och kreditvärdighet kommer juryn även att bedöma den kvalitativa tillväxten som gärna får ha inslag av ”bragd”. Bragden kan exempelvis bestå i att man växer med lönsamhet trots att man är verksam i en i övrigt svag bransch, trots andra ”försvårande” förutsättningar eller för att man varit okonventionell. Kanske har man prövat något nytt och lyckats med detta.

Nomineringskriterier:

 • Organisk tillväxt som utgår ifrån senast registrerade bokslut jämfört med året innan. Tillväxt får dock gärna vara en längre trend än ett år och bör ej vara i form av ”rekyl” från tidigare tillfällig nedgång.
 • Antal anställda: 5-250
 • Företagets ålder > 4 år
 • OK kreditvärdighet (UC 3-5)
 • Omsättning > 10 mkr
 • Resultatet ska vara positivt och vägs in i bedömningen. Tillväxten i sig skall alltså ha en ”ok lönsamhet” redan första året.
 • Företaget ska ha sitt säte i Örebro Län.

 

Priset delas ut av Alem Mälardalen och prisutdelare var vår ordförande Anne-Lie Carlos Jeansson.

 


Motivering:

Med drygt 40 års branscherfarenhet och en stark och tydlig strävan att alltid leverera med kvalitet, har detta familjeföretag lyckats etablera en stabil grund för goda, lönsamma och växande affärer.

 

Den starka position som detta Hallsbergsföretag har skapat, och de senaste årens starka och lönsamma försäljningstillväxt, har inte skett av en slump, utan genom noggrann kalkylering och mycket medvetna vägval. Det är glädjande att även kommande uppdrag ser ut att stärka denna trend ytterligare.

 

Med ett genomfört generationsskifte, har Pernilla och Pontus med bravur tagit emot stafettpinnen från pappa Pär, för att fortsättningsvis leverera en lönsam och hållbar tillväxtresa!

 

Här ansöker eller nominerar du

 

Du ansöker eller nominerar till Årets hållbara företag, Årets exportframgång eller Årets besöksnäringsföretag genom att fylla i detta formulär:

 

 

Sista dag att ansöka eller nominera är 27 oktober 2023.