Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
16 oktober 2020

Equal Business Growth

NYHET 2021

2021 breddar vi kriterierna för Equal Business Growth! Det innebär att även du som är företagare utan anställda har möjlighet att ansöka om plats i programmet!

 

Coronakrisen har tvingat många företagare att tänka överlevnad istället för tillväxt. Nu är det viktigare än någonsin att fokusera på omställning – Equal Business Growth ger dig verktygen att ställa om och rusta ditt företag för nya utmaningar, med ett utökat program med fler workshops om omställning och hållbarhet.

Om Almi

 

Almi bildades 1994 och ägs av den svenska staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.

 

Vi erbjuder lån och rådgivning till små och medelstora företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Vi investerar även riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé.

 

Vi hjälper dig att få ditt företag och dina idéer att växa. Och vi vet att grupper som består av människor med skilda erfarenheter och perspektiv är mer effektiva och dynamiska än grupper som består av alltför lika individer. På Almi arbetar vi därför för att främja ökad mångfald och allas lika rättigheter och möjligheter inom alla områden och perspektiv. 

Equal Business Growth

 

Studier visar att företag som drivs av utrikes födda kvinnor har en stor vilja att växa och i hög grad anställer fler. Samtidigt vet vi att dessa företag inte får del av det offentligt finansierade stödsystemet i samma utsträckning som andra företag.

 

Equal Business Growth är ett flexibelt program som löper över 2020-21 och rymmer ett större antal insatser, såsom affärsutveckling, strategi-workshops, vd-grupp, individuell rådgivning, seminarier och nätverksträffar. Allt anpassat efter ditt företags behov.

 

Programmet startar hösten 2020 och är kostnadsfritt för dig som blir antagen. Satsningen är en del av regeringsuppdraget "Att främja utrikes födda kvinnors företagande" och finansieras av Tillväxtverket, Region Skåne och Almi Skåne.

 

Programmet är coronaanpassat och alla workshops och möten ges digitalt

Vem kan delta?

●     Företag som drivs av utrikes födda kvinnor

●     Företag med 0 eller fler anställda

●     Företag som skulle vilja växa och utvecklas

●     Företaget ska ha varit verksamt i minst ett år.

 

Vill du delta i ett unikt nätverk med andra företagare och utveckla dig själv, ditt affärssinne och ditt företag genom Equal Business Growth? Välkommen med din intresseanmälan!

Efter ditt intresseanmälan kontaktar vi dig för kartläggning av dina behov.

             FAQ - Vanliga frågor

Vill du veta mer om Equal Business Growth? Kontakta någon av våra rådgivare.