Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Grönt lån från Almi
30 maj 2023

Grönt lån rustar dig inför framtiden

Hållbarhetsarbete kan ge dig en konkurrensfördel och vara anledningen till att kunderna väljer just ditt företag. Almis Grönt lån har fördelaktiga villkor och riktar sig till små och medelstora företag som vill starta sin gröna och hållbara omställning eller öka takten i hållbarhetsarbetet.

Grönt lån är en del av Almis erbjudande kring hållbarhet, en investering mot en lönsam och hållbar framtid för ditt företag. Ett aktivt hållbarhetsarbete stärker varumärket och bidrar till att dina kunder och leverantörer upplever ett mervärde i affären med dig.

Förmånliga villkor

Tack vare en garanti från Europeiska Investeringsfonden har Grönt lån förmånligare villkor än övriga Almi-lån. Lånet kan ha en löptid på sex år med möjlighet till amorteringsfrihet upp till två år med en förmånlig ränta och mindre krav på säkerheter. Det gröna lånet ger inte bara likviditet till förmånliga villkor utan ger något som håller långsiktigt och som finns kvar i bolaget långt efter att lånet är återbetalt.

Mer än bara ett lån

En hållbar omställning kräver kunskap. Med lånet kommer därför en obligatorisk Framtidsdialog för att du ska få stöd i att säkerställa att din gröna satsning är relevant och väsentlig för ditt företags hållbara utveckling. Du får grundläggande kunskap om hållbarhet generellt, men även kopplat till din affär och vilka utvecklingsområden som är relevanta för dig. Du får också stöd i att prioritera vad nästa steg är. På så vis står du bättre rustad för framtiden och kan vara säkrare på att du lägger tid och pengar på rätt saker.

 

Du erbjuds också en Hållbarhetsworkshop som ger dig förutsättningar att ta fram en konkret handlingsplan inom hållbarhet.

 

Står du inför en grön omställning?

 

Kom igång med Almi

 

  • Kickstarta ert hållbarhetsarbete
  • Identifiera nya affärsmöjligheter
  • Identifiera hållbarhetsrisker
  • Få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
  • Få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet
  • Få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner
  • Få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget
  • Få finansiering till din gröna satsning