Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Världen förändras allt snabbare – förändras ditt företag med den?
Almis Smart omställning ger dig verktygen

Smart omställning

Pandemier, ekonomiska kriser, förändringar i kundbeteende, nya tekniker, paradigmskiften i branscher. Det är mycket som påverkar dig som företagare. Så har det alltid varit, men idag går allt så mycket snabbare. För en del innebär förändringarna stora möjligheter, andra behöver ändra sin affärsmodell och sitt erbjudande, några ser kundbehovet försvinna helt. Men en sak är säker och gäller oss alla – vi måste ställa om.

Hur förbereder du dig inför pågående och framtida förändringar? Hur kan omställning vara en del av din plan framåt? Och hur ska du veta vad du behöver ställa om? Almi kan ge dig vägledning och verktygen för en smart omställning så du står rustad för framtiden.

 

I samtliga av Almis erbjudanden tittar vi på om, hur och vad du kan ställa om ditt företag på bästa sätt. Men om du och ditt företag har extra och kanske till och med akuta behov av att ställa om så har vi tagit fram ett specifikt erbjudande kring detta som vi kallar Växa smart omställning. 

Vad innebär Växa smart omställning?

Tillsammans med en rådgivare från Almi tittar du på din affär och utvärderar om eller i vilken grad din affärsmodell håller. Som stöd använder ni olika verktyg för att få fram en tydligare bild av hur din affär fungerar. Ni kommer även att ringa in de möjligheter och utmaningar/risker som ditt företag behöver rikta in sig på i utvecklingsarbetet framåt.


Arbetet kommer att ske i form av workshops, och du bestämmer hur många från ditt företag som ska vara med på dessa. Mötena är i första hand digitala och ni kommer att jobba och samarbeta i en digital plattform. Om situationen tillåter så kan de även ske fysiskt. Det bestämmer du tillsammans med din Almi-rådgivare.

 

Syftet med workshopen är att ringa in utvecklingsområden, Almi kommer att guida utvecklingsarbetet och öka förutsättningarna att ställa om smart. Rådgivaren kommer även stötta er i att ta beslut och vad som är nästa steg beroende på om du kan fortsätta med befintlig affär som tidigare, eller om du behöver förändra eller utveckla befintlig affär eller kanske till och med om du behöver överväga att byta affär. Beslutet är dock enbart ditt.

I workshopen tittar ni bland annat på:

  • Hur ser kundbehovet ur? Finns det kvar? Har det förändrats?
  • Vad gör dig och ditt erbjudande unikt? Hur skapar det relevant värde för kunden? Hur har ditt erbjudandes konkurrenskraft förändrats?
  • Hur attraktiv är din marknad? Finns det tillväxtmöjlighet? Hur utvecklas den?
  • Hur attraktiv är din bransch? Vad gör dina konkurrenter? Vad är kritiskt för att du ska lyckas i framtiden?
  • Matchar kundernas krav på hållbarhet? Har du tagit tillvara på möjligheter att sänka dina kostnader, minska dina risker och höja dina intäkter genom att utveckla din hållbarhet?
  • Delar ditt team företagets varför? Vilka är deras drivkrafter att förändras tillsammans med dig? Har de rätt förutsättningar att lyckas?

Låter detta intressant?