Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Hållbar omställning

Hållbar omställning

Genom projektet Hållbar omställning stöttar vi företag att öka sin konkurrenskraft och tillväxt genom hållbar omställning.

Projektet Hållbar omställning är ett samverkansprojekt mellan Almi och Energikontoret Mälardalen. Projektet syftar till att stötta små och medelstora företag som vill öka sin konkurrenskraft och tillväxt genom hållbar omställning. Fokus ligger på grön omställning, digitalisering samt internationalisering.

 

Vad handlar projektet om?

Sedan Coronapandemins utbrott 2020 har många företag drabbats hårt och företag har fått möta nya utmaningar att reflektera kring. 

I det förändringsarbetet som krävs för att möta utmaningen med pandemin kan företag ges möjlighet att reflektera än mer över den långsiktiga hållbarheten, både utifrån ekonomi men framförallt det sociala och miljömässiga perspektivet.

 

Detta projekt syftar till att stötta små och medelstora företag i deras arbete med att öka sin långsiktiga konkurrenskraft och tillväxt genom hållbar omställning. Fokus kommer att ligga på grön omställning, digitalisering samt internationalisering.

 

I projektet kommer behovsanpassad rådgivning erbjudas företagen. Rådgivningen är kostnadsfri och utgörs av både individuell och gruppbaserad rådgivning. 

 

Energikontoret Mälardalen stöttar företagen i deras hållbarhetsarbete vad gäller miljöfrågor, och då med ett speciellt fokus på energi och klimat.

Vill du veta mer?

Har du frågor eller vill boka in ett första möte är du välkommen att kontakta oss! 

 

August Lindholm, Energikontoret

august.lindholm@energikontor.se

 

Inger Åckander, Almi

inger.ackander@almi.se

Vill du bli kontaktad?

Fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss!
*
*
*
*
?