Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Bootcamp - effektiv affärsutveckling

Bootcamp – Effektiv affärsutveckling är ett unikt program riktat mot besöksnäringen där du får konkreta verktyg för effektiv affärsutveckling av din nyligen startade verksamhet samt tillfälle att nätverka med andra företagare i samma situation.

 

Det kanske är första gången du startat ett företag? Eller så har du drivit din verksamhet några år och känner att det är dags att vidareutveckla din verksamhet. Bootcamp – Effektiv affärsutveckling ger dig ökad kunskap om hur du går från en idé till början till en veriiferad affärsmodell och ger en grund för fortsatt tillväxt.

 

Bootcamp- Effektiv affärsutveckling är kostnadsfri.

 

Anmäl dig redan nu om du vill säkra din plats, antalet deltagare är begränsat. Här hittar du anmälan

 

Workshops i grupp

 

Bootcamp:en består av en serie på tre fysiska workshops som leds av erfarna Almi-rådgivare. Varje workshop har ett tema.

Fokus ligger alltid på ditt företag och din idé och deltagarna stöttar varandra i att lösa utmaningar och lära av varandra inför olika vägval.

Gruppen sätts samman av företagare som är i liknande situation men inte har konkurrerande idéer eller verksamheter.

 

Varje möte har ett tema:

 

-        Affärsmodellering, värdeerbjudande och hållbarhet

-        Pitch, marknadsföring och sälj 

-        Prissättning, affärsekonomi, budgetering och finansiering

 

Matchnings- och rådgivningsprocessen:

Steg 1. Intresseanmälan- Anmäl dig redan nu om du vill säkra din plats, antalet deltagare är begränsat.( länk till intresseanmälan)

Steg 2: Digitalt 30 min inledande behovssamtal med Almi rådgivare (här stämmer vi av dina behov och att dessa matchar bootcampens innehåll).

Steg 3. Utvecklingsdialog, en 360 analys av ditt bolags nuläge med Almi rådgivare

Steg 4. Bootcamp – Effektiv affärsutveckling, 3 fysiska workshops i grupp 20/10,

27/10 och 10/11 samtliga tillfällen Kl. 08.30-12.30

Steg 5. Avslutssamtal -Digitalt individuellt avslutssamtal med Almi rådgivare kring nuläge och ev. ytterligare behov.

 

 

Du förväntas delta vid alla workshop-tillfällen, då de hänger ihop och närvaron är viktigt för gruppdynamiken. Kontrollera därför redan nu att du kan de aktuella datumen (20/10,

27/10 och 10/1, samtliga tillfällen Kl. 08.30-12.30).

 

 

Efter Bootcamp – Effektiv affärsutveckling kommer du bland annat att:

 

·        ha formulerat en målbild på 1–3 år sikt

·        ha dokumenterat din affärsmodell i en Lean Canvas

·        Ha dokumenterat prioriterade områden samt ha en kortsiktig åtgärdsplan

·        ha ökad förståelse för hållbarhet och den kopplade affärsnyttan

·        … och mycket mer

Du har även möjlighet till fortsatt stöd av Almi då vi kan bidra på flera andra sätt under ditt företags utvecklingsresa. Vi har fler tjänster inom affärsutveckling och lån och övrig finansiering för företag som vill och kan fortsätta växa och förnya sig hållbart. Tillsammans med din rådgivare kommer ni identifiera ev. nästa steg för dig i ert Avslutssamtal.

 

Anmäl dig redan nu om du vill säkra din plats, antalet deltagare är begränsat.

 

Kontak och frågor

Hör av dig till vår rådgivare Rut Semere om du har några frågor kring Bootcamp- Effektiv Affärsutveckling för besöksnäringen

(Ruts kontaktinformation -> https://www.almi.se/stockholm/besoksnaring/ )