Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
Stöd till företagare till följd av covid-19

Företagsjour

Under rådande situation förstår vi att du som företagare står inför stora utmaningar. Almi tillhandahåller finansiering och affärsutveckling till små och medelstora företag och finns tillgängliga för företag som har drabbats av krisen. Vi har nu i samarbete med Region Stockholm startat en företagsjour, med ett telefonnummer där vi står redo med vår kompetens och expertis för att stötta. 

 

Det ska vara lätt att hitta rätt hjälp och till företagsjouren kan du vända dig med dina frågor. Tjänsten är kostnadsfri och allt som diskuteras är under sekretess. 

Rådgivning

Företagsjouren är tänkt att vara en snabb och enkel kommunikationsväg för företagare som söker svar på kortare frågor. Vi ser dock ett utökat behov även av djupare rådgivning i krisens spår. Kanske behöver ni hjälp med att justera eller vidareutveckla er affärsmodell för att anpassa er till de effekter som corona-pandemin fört med sig på just er affär? Eller behöver ni hjälp med att upprätta en handlingsplan för de kommande månaderna för att ta er igenom krisen och rusta för framtiden? Många står också inför utmaningar rent digitalt då coronakrisen medfört ett stort digitalt språng för flera företag.

 

Vi på Almi kan bidra med all typ av omställningsrådgivning rörande er affärsmodell, med handlingsplaner för framåtriktat arbete och med allmän affärsrådgivning. All vår rådgivning är kostnadsfri under pågående corona-pandemi. För djupare rådgivning, ring till Företagsjouren och beskriv era behov så bokar vi direkt in er för djupare rådgivning anpassat till just ert företag och era utmaningar.

 

Tillsammans tar vi oss igenom krisen.

Ring företagsjouren: 

08-520 277 90

 

Öppet: 

vardagar kl 9-12 och 13-16

 

(Sommarstängt från 1/7, öppnar igen 10/8. Under den tiden hänvisar vi till vår kundtjänst: 0771-55 85 00, eller till www.nationellaforetagsakuten.se). 

Samlad information med anledning av Covid-19

Just nu pågår ett intensivt arbete både nationellt, regionalt och lokalt med att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska de ekonomiska konsekvenser som coronaviruset Covid-19 medför för näringslivet. Här samlar vi aktuell information till företag.

 • Region Stockholms insatser och åtgärder för näringslivet 

Region Stockholm mobiliserar för att möta behov och underlätta för näringslivet samt att inom befintliga uppdrag och verksamhet ställa om och skynda på processer för att mildra effekterna av coronaviruset. Utifrån detta har följande åtgärder genomförts:

Läs mer om vilka åtgärder som har genomförts här. 

 • Verksamt

Verksamt.se är en nationell webbplats drivs av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Här finns samlad information från myndigheter om covid-19, som är viktigt för dig som företagare att känna till. 

Här hittar du informationen på Verksamt

Information from Verksamt - English

 • Regeringens samlade information över stödåtgärder

Precis som Verksamt har även Regeringen en samlad ingång till de olika lättnads/stödåtgärderna.
 • Omställningsstöd

Syftet är att stödet ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet.

Läs mer om omställningsstödet här

 • Företagarna

Hos Företagarna finns uppdaterade artiklar och information om regelförändringar och annat som gäller corona-pandemin och hur den påverkar svenska småföretagare.

Här hittar du Företagarnas information

 • Arbetsförmedlingen

Här kan du läsa mer om personalomställning med anledning av coronaviruset. Regler och stöd kring behov av att säga upp eller permittera anställda.

Här hittar du arbetsförmedlingens information

 • Korttidspermittering

Om du har anställda och till följd av coronaviruset är hårt pressad kan du få ekonomiskt stöd. Stödet kallas för korttidspermittering. Du kan söka stödet från den 7 april 2020 och det kommer gälla retroaktivt från den 16 mars 2020. 

Korttidspermittering innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Kostnaden delas mellan dig som arbetsgivare, den anställda och staten. Staten kommer ta 75 procent av kostnaden och den anställda kan få ut upp till 90 procent av sin lön. 

Här hittar du Tillväxtverkets information om korttidspermittering

 • Försäkringskassan

Om du inte får arbeta på grund av att du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom kan du få smittbärarpenning. Du kan också ha rätt till ersättning för resor som du behöver göra, till exempel i samband med läkarundersökningar. 

Här hittar du information från Försäkringskassan

 • Skatteverket

Med anledning av coronaviruset bevakar Skatteverket regeringens förslag till åtgärder för att stödja företag som drabbas ekonomiskt genom nya möjligheter till anstånd med betalning. I väntan på ändringar i lagstiftningen om anstånd kan företag (och privatpersoner) som har fått tillfälliga betalningsproblem söka anstånd med betalning hos Skatteverket – detta oavsett vilket skatteslag eller när skatten förföll till betalning. Tiden för anståndet varierar men sätts i normala fall till två månader. Betalningstiden kan förlängas upp till fyra månader och det kan finnas möjlighet till ytterligare förlängningar efter det. 

Här hittar du Skatteverkets information om anstånd med betalning

 • PRV

 Hör av dig till PRV om du har frågor om patent, varumärke, design, upphovsrätt och utgivningsbevis. 

Länk till PRV 

 • Kommunerna

Många kommuner erbjuder stöd till företag som befinner sig i en svår situation. Gå in på din kommuns hemsida för att läsa mer:

 • Företagsjourer i Sverige

På regional och lokal nivå runt om i Sverige har det upprättats företagsjourer och liknande för att stödja företag som har hamnat i ett svårt ekonomiskt läge som en följd av covid-19. Nya jourer tillkommer löpande.

Här är en lista på de jourer som fanns, listan uppdateras löpande. 

 

Ring företagsjouren:

08- 520 277 90

 

Öppet:

Vardagar 9-12, 13-16

 

 

(Sommarstängt från 1/7, öppnar igen 10/8. Under den tiden hänvisar vi till vår kundtjänst:

0771-55 85 00. 

Behöver ni en utskrift med information om företagsjouren? 

 

Här hittar ni en nedladdningsbar pdf 

Vill du komma i kontakt med oss på Almi, men inte ringa företagsjouren

Ring oss på 0771-55 85 00 eller fyll i kontaktformuläret
*
*
*
*
?