Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
Tillväxt Sthlm
Vi skapar hållbar tillväxt

Tillväxt Sthlm

Bild föreställande rådgivarna i Tillväxt Sthlm
Foto: Kristina Sahlén

Tillväxt Sthlm

 

Står ditt företag inför en ny fas i utvecklingen eller ska du bygga ett nytt företag från grunden? Finns det tillväxtpotential i affärsmodell och idé kan Almis erfarna rådgivare vara ett bra stöd på din tillväxtresa.

Projektet erbjuder tillväxtrådgivning till etablerade företag med ambition och vilja att växa hållbart. Vi stödjer företag i att utveckla sin verksamhet, hitta nya affärsmöjligheter, öka sin omsättning och/eller nå en internationell marknad.

Vill du veta mer?

Kontakta någon av våra rådgivare i projektet:

Eva Törnvall, eva.tornvall@almi.se

 

Moa Jäger, moa.jager@almi.se

 

Anneli Viklund, anneli.viklund@almi.se

 

Peter Ekman, peter.ekman@almi.se

 

Krister Samuelsson, krister.samuelsson@almi.se

 

Rachel Lahdo Ghareb, rachel.ghareb@almi.se

 

Anna Dadfar, anna.dadfar@almi.se

 

Bild på EU loggan
Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen.