Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:

Därför ställer vi frågor till dig

Almi måste enligt Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ha uppgifter om våra kunder och veta hur kunderna använder våra tjänster.

Som en av Sveriges största finansierings- och rådgivningsaktörer till små- och medelstora företag tar vi vårt samhällsansvar på stort allvar. Vi arbetar för att skydda våra kunder, vårt företag och samhället i stort från brottslig verksamhet och vi motverkar penningtvätt, trafficking, knarkhandel, terroristfinansiering, illegal vapenhandel, skattefusk med mera.


När vi inleder en kundrelation ber vi dig fylla i blanketten som du kan ladda ned här. I kontakt med dig som kund ställer vi sedan löpande frågor om företagets affärer. Frågorna kan variera över tid.


Vi ställer alltså dessa frågor dels för att vi är skyldiga att göra det enligt lag och dels för att vi ser det som en viktig del av vårt samhällsansvar att motverka brottslig verksamhet. Vi vet att majoriteten av våra kunder är ärliga, men för att upptäcka det fåtal som inte är det behöver vi ställa frågor till alla, utan undantag. När du svarar på våra frågor hjälper du till att förhindra brottslig verksamhet.


Vi hoppas på din förståelse!

Vilka frågor ställer vi?

Exempel på information vi behöver veta är:

 

  • grundinformation om företaget
  • ägarstruktur för företaget
  • om du som ägare av företaget kan anses vara en politiskt utsatt person
  • vilka länder ni har verksamhet i
  • vilka länder ni har kunder och leverantörer i
  • ursprung av ägarmedel och medel som inte genererats via ordinarie verksamhet

Alla svar behandlas konfidentiellt, i enlighet med vår sekretess. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss!

Kundkännedom Företag

När vi inleder en kundrelation ber vi dig svara på frågorna i blanketten kundkännedom som du kan ladda ned här under.