Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Skydda idén

Patent, designskydd, mönsterskydd, varumärke, upphovsrätt och bruksmönster är exempel på immateriella tillgångar som används för att skydda en idé från att kopieras.

Om du ska skydda idén, och vilka slags skydd som i så fall är det optimala, måste avgöras från fall till fall. Patent skyddar en teknisk lösning, varumärke skyddar namnet eller logotypen, och ett designskydd (mönsterskydd) kan du ansöka om när du har utvecklat en produkt med ett speciellt utseende. Bruksmönster finns i vissa länder, men inte i Sverige, och är som ett mycket förenklat patent. Det är Patent- och registreringsverket som beviljar och registrerar skydd (inte bruksmönster).

 

Du bör väga in idéns totala livslängd på marknaden i beslut om skydd, likaså bör kostnader för skyddet stå i proportion till vilka inkomster du kan räkna med. Priset på den immateriella tillgången varierar. En svensk patentansökan brukar kosta mellan 50 000 och 100 000 kr om du anlitar ett patentombud. Har du planer på att söka skydd i andra länder får du givetvis vara beredd på ännu större kostnader.

 

För att undvika onödiga kostnader görs ofta en inledande sökning i olika databaser för att få reda på vilka lösningar som finns dokumenterade eller följa utvecklingen inom ett visst område.

 

På Patent- och registreringsverkets hemsida www.prv.se finns information om olika immateriella skydd, hur man söker i databaser och hur man ansöker om skydd.