Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Tillväxtprogram Kronoberg
Projekt för att öka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft.

Växarena 2.0

Vill du att ditt företag ska växa?

Växarena 2.0 är ett projekt för att öka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft. Utifrån ditt företags behov kan vi erbjuda insatser och aktiviteter som är skräddarsydda för att stödja tillväxt.

Syftet med projektet är en kraftfull satsning på företag med tillväxtpotential för att accelerera deras tillväxt och konkurrenskraft på den regionala, nationella och internationella marknaden.

 

Målgruppen för projektet är marknadsetablerade företag med tillväxtpotential, 2-49 anställda. Även företag som har fler än 49 anställda kan vara aktuella, dock inte fler än 250 anställda.

 

Arbetssättet inom ramen för Växarena 2.0 kommer att vara processorienterat. Företag erbjuds individuella insatser samt aktiviteter i grupp.

Aktuella tillväxtprogram

TUFF

Tillväxtprogram för företag (2-10) anställda som vill växa.


Det här utvecklingsprogrammet vänder sig till företag i länet som omsätter minst 2 mkr och ska göra sin första tillväxtresa. Tillväxtprogrammet förmedlar kunskap, inspiration, och erfarenheter om vad som är avgörande för att driva snabbväxande företag och skapa ökad och uthållig tillväxt av egen kraft.

VÄX

Tillväxtprogram för företag med fler än 10 anställda och som vill växa.


Det här utvecklingsprogrammet vänder sig till företag i länet som vill växa snabbt. Tillväxtprogrammet förmedlar kunskap, inspiration och erfarenheter om vad som är avgörande för att växa snabbt och lönsamt.

PUX

Tillväxtprogram för produkt- och tjänsteutveckling i företag.


Ett utvecklingsprogram för dig som vill satsa på effektivare och kundfokuserad process med syfte att jobba med nya produkter och tjänster. Du får hands-on kunskap föra att börja en resa mot innovativa höjder.

Ägarväxling

Ett tillväxtprogram för dig som ska, eller just har tagit över ett företag. Du ska stärkas i din roll som ny ledare för ditt företag och du får kunskaper och verktyg att bli den nya ledaren. På köpet får du ett närverk med företagare i liknande situation, där man kan diskutera de specifika frågor kring relationer och känslor som uppstår vid ett generations- eller ägarskifte.

SÄLJ

Tillväxtprogram för företag (2-49 anställda) som vill utveckla sin försäljning och marknadsföring.
Det här programmet vänder sig till företag som vill öka eller förbättra sin försäljning samt nå ut bättre med sin marknadsföring. Programmet förmedlar kunskap, inspiration och erfarenheter inom områdena marknadsföring och försäljning.

INTER

Tillväxtprogram för företag som vill växa internationellt. Det här utvecklingsprogrammet vänder sig till företag (2-49 anställda) i länet som tycker att det är dags att hitta en ny internationell marknad eller ta ett omtag på en befintlig internationell satsning. Tillväxtprogrammet förmedlar kunskap, inspiration och erfarenheter om vad som är avgörande att nå framgång internationellt.

 

DIGI

Tillväxtprogram för företag för företag (2-49 anställda) som vill öka sin digitala mognad och ta kommandot över sin digitala satsning. Programmet ger förståelse för digitaliseringens påverkan på verksamheten och ökad kunskap om vad den kommer att innebära för företaget. Målet är att hitta tillväxtmöjligheter med hjälp av digitalisering.

Logga Växarena
Växarena loggor

Kontakt

 

Elisabet Forslund

0470-70 74 04

elisabet.forslund@almi.se

 

 

David Brndusic

0470-70 74 16

david.brndusic@almi.se

Almis tjänster varierar från region till region. Det här erbjudandet riktar sig till företag i Kronoberg.