Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

VD-grupp för företag inom Smart Specialisering

Ett samarbete mellan regionens styrkeområden och Almi.

Hur kan jag utveckla företaget?

Hur vässar jag mitt erbjudande och min affärsmodell?
Hur blir jag intressant för min drömkund?

I VD-gruppen träffar du andra företagare regelbundet, med ca en månads mellanrum för att utveckla det egna företaget, lära av varandra och hitta nya samverkansmöjligheter.

 

Upplägget omfattar 7 träffar plus kick-off och återträff. Under hela genomförandet arbetar du med din egen och med ditt företags utveckling. Kick-offen är ett lunch till lunch arrangemang på en konferensanläggning i Östergötland. Arbetet sker under sekretess. Alla deltagarna är företagare knutna till någon av regionens styrkeområden.

 

Programmet består av en analys av bolaget, en så kallad Utvecklingsdialog för att identifiera styrkor och utvecklingsområden för fortsatt tillväxt samt 9 strategigruppsträffar (ca kl 09.00-15.00) där varje företag får var sin dag att lyfta sin största tillväxtutmaning. Utmaningarna bearbetas och diskuteras i en kombination av expertföreläsningar och workshops där vi hjälps åt att bidra till varandras lärande och utveckling.

 

Erbjudandet går bra att kombinera med en individuell coach om man önskar.

 

Kontakt hos Innovative Materials Arena (IMA):

Pia Lindström, 0725-74 00 33, pia.lindstrom@innovativematerials.se  

 

Kontakt hos Visual Sweden :

Anders Carlsson, 0705-388908, anders.carlsson@visualsweden.se

Programmet är en del av Smart Tillväxt, ett affärsutvecklingsprojekt för hållbar tillväxt i små och medelstora företag i Östra Mellansverige. I projektet ska fler företag dra nytta av regionens prioriterade områden för smart specialisering, och fler företag etablera sig på en internationell marknad. Projektet utvecklar även nya metoder för framgångsrik affärsutveckling. Projektet finansieras av Almi, Region Östergötland och Europeiska Unionens Regionala Utvecklings-fond.

Målgrupp
Etablerade företag i alla branscher, med ca 3-30
anställda

 

Antal deltagare

6-7 företag i tillväxtfas

2 deltagare per företag ingår


Programmets längd
8-12 månader

Start 11-12 november 2019


Deltagaravgift

Kostnaden för företaget är 7 000 kr + moms för programmet (inkl. boende och mat på kickoff)


Resterande finansiering kommer från Almi, Region Östergötland och Europeiska Unionens
Regionala Utvecklingsfond.

Kontakt
För mer information, kontakta:
Åsa Ekman
Tel. 013-200 736
asa.ekman@almi.se

EU-flaggan
Logotype Region Östergötland