Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:

FRIS - Framtidens industri i Sörmland

Bild på en kvinnas hand hållandes en penna vid ett ritbord

För att gynna och stärka den sörmländska industrins konkurrenskraft i framtiden har Regionförbundet satsat extra resurser. Uppdraget har gått till Almi Sörmland, MITC (Mälardalens Industrial Technology Center) och Östsvenska Handelskammaren.

Genom att göra en behovsanalys av ert företag, kan vi tillsammans se vilka affärs- eller produktutvecklingsinsatser som kan gynna er tillväxt. Det kan till exempel vara vidareutveckling av en specifik produkt, lönsamhetsstyrning, coachning av en vd eller ledningsgrupp, till personalfrågor och potentiell internationalisering.

 

Då vi har ett stort nätverk av aktörer, som till exempel Business Sweden, EKN, Exportrådet, Tillväxtverket, lärosäten och forskningsinstitut och dessutom Östsvenska Handelskammarens många medlemsföretag, finns goda möjligheter att hitta nya partners och affärsmöjligheter.

 

Kontakta oss om ni vill höra mer, har frågor och funderingar eller vill att vi ska komma ut och träffa er för ett personligt möte. 

 

Thomas Orrung,  thomas.orrung@almi.se  08-458 14 51

Almi erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Det gäller såväl företag som är i startupfas som befintliga företag. Läs mer

 

MITC har sitt ursprung i Mälardalens högskola med syftet att bättre matcha närings livets och högskolans behov. Vi jobbar kring industrins utmaningar med hjälp av forskning, utveckling och kunskapsöverföring. Läs mer

 

Östsvenska Handelskammaren ägs och drivs av 850 företag med 45 000 medlemmar i Östergötland, Sörmland och Gotland. Vi arbetar för ökad tillväxt och bidrar till medlemmarnas affärer – lokalt, regionalt och globalt med målet att utveckla Sveriges mest spännande tillväxtregion. Läs mer