Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
För tillväxtföretagare från andra länder
Ett projekt som medfinansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Dalarna och Region Gävleborg.

Utveckling för tillväxtföretagare från andra länder

Ett projekt som ger företagare som kommer från andra länder bättre förutsättningar att bli framgångsrika och för att få företaget att växa.

Projektet Utveckling för tillväxtföretagare från andra länder drivs av Almi GävleDala och Almi Värmland och finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg.

 

Precis som i övriga landet ser vi i vår region att vissa grupper står längre från arbetsmarknaden än andra och att företagare från andra länder inte alltid nås av erbjudanden kring affärsutveckling.

 

I detta projekt arbetar vi med tillväxtstimulerande affärsrådgivning för etablerade företag med utlandsfödda ägare. Syftet är att bidra till ökad mångfald, stärka konkurrenskraften och öka integrationen i näringsliv och samhälle.

Kontakt

Ida Andersson

ida.andersson@almi.se

 

026-66 36 66

Almis tjänster varierar från region till region. Det här erbjudandet riktar sig till företag i Gävleborg och Dalarnas län.

Vad har Almi betytt för mig?

Projektet möjliggör att Almi GävleDala träffar företagare med utländsk erfarenhet och ger dem bättre förutsättningar för att kunna nå sina mål, bli framgångsrika och skapa regional tillväxt. I projektet har Almi GävleDala tagit fram filmer där lokala företagare får berätta om sina utmaningar, drömmar och vad Almi betytt för dem.